Gjerskov trak pesticide-anklager tilbage

Der var ingen klap på kinden til fødevareminister Mette Gjerskov fra de omkring 300 landmænd, som i aftes var samlet hos Gefion i Sorø. Kravet var ganske enkelt: Skaf os de samme ramme- og konkurrencevilkår, som vores kolleger i de andre EU-lande, for ellers er det slut med det store milliard- bidrag fra landbruget til

Hårdt presset indrømmede Mette Gjerskov, at landbruget ikke er
den direkte  årsag til, at der lukkes 100 vandboringer om
året.

“Jeg har sagt, at der har været pesticidrester i de fleste
vandboringer, som er lukket, men at lukningerne ikke alene skyldes
sprøjtegifte fra landbruget. Faktisk er det kun DANVA, som har styr
på hvorfor og hvor mange vandboringer, der lukkes hvert år, sagde
Mette Gjerskov.

Torben Hansen, formand for Gefion, kunne oplyse, at der lukkes
kun én vandboring årligt på grund af pesticider og andre
plantebeskyttelsesmidler fra landbruget. 

Kvælstofregler koster arbejdspladser
“Den direkte årsag til at der årligt eksporteres otte millioner
smågrise til Tyskland, er ganske enkelt den, at vores svinefoder er
alt for dyrt til, at vi kan få økonomien i svineproduktionen til at
hænge sammen. På grund af kvælstofbegrænsningerne får vi får kun 70
procent i udbytte af vores marker i forhold til vores tyske
kolleger, og som bekendt er det fodret, som er det mest kostbare i
svineproduktionen”, sagde svineproducent Peter Kjær Knudsen.

Han tilføjede, at så længe, vi har de her kvælstofs
begrænsninger, vil antallet af smågrise, som bliver eksporteret til
Tyskland bare stige, med den konsekvens, at endnu flere
slagteriarbejder må vinke farvel til deres gode job.
 

Sorø

Gå bare i gang
Vagn Lundsteen spurgte fødevareministeren, om hun ville imødekomme
NNF´s ønske om at hjælpe landbruget i gang mere produktion.

“Landbruget må gerne producere alt det I kan, bare det ikke går
ud over miljøet. Randzonerne er etableret for at skåne vandmiljøet,
og vi skulle også gerne kunne overlade resten af miljøet og naturen
til vores børnebørn i bedst tænkelige stand”, sagde Mette
Gjerskov.

I henhold til Grøn Vækst skal landbruget reducere sit forbrug af
kvælstof med 9.000 tons senest i 2015. Men hvis I er i stand til at
finde andre effektive løsninger på kvælstofproblematikken så kom på
banen og fortæl mig hvordan. Jeg er lutter øren, sagde Mette
Gjerskov. 

Ført bag lyset
Poul Fritzner anklagede embedsmændene for at have ført
folketingspolitikerne bag lyset i forbindelse med
randzonelovgivningen og andre lovgivninger og stramninger på
landbrugsområdet.

“Men nu er sandhedens time ved at rinde op. Om ikke så lang tid,
så har retten talt, og så får embedsmændene kærligheden at føle”,
sagde Poul Fritzner.

Mette Gjerskov understregede, at hvis det viser sig, når retten
har talt, at der er noget suspekt i lovgivningen omkring
randzonerne, så skal det fjernes med det samme.

“Jeg har fået at vide fra mine embedsmænd, at lovgivningen om
randzonerne ikke strider mod Grundloven, men hvis retten siger
noget andet, så ændrer jeg lovgivningen med det samme”, sagde Mette
Gjerskov.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen