Gitte Blicher Mathiesen: Udvaskning af kvælstof fra lavbundsarealer er minimal

Målinger i jord og grundvand fra ikke drænede lavbundsjorde, som heller ikke modtog nogen form for gødning viser, at udvaskningen af kvælstof fra disse jorder er meget lille.

“Omkring 17 procent eller hvad der svarer til 667.800 HA af det
samlede danske landbrugsareal er lavt liggende områder og har
forskellig geologisk oprindelse fra enge i ådale, moser, marsk og
til arealer, der er dannet som havbund”, det oplyste seniorrådgiver
Gitte Blicher Mathiesen, Institut for Bio Science, Århus
Universitet.

Hun tilføjede, at for at afgrøder som korn og kartofler skal
give et godt udbytte, er det nødvendigt at lavbunden er drænet
eller grøftet. Af den samlede landbrugsjord på lavbund, er tre
fjerdedele i omdrift, det vil sige, jorden pløjes eller harves. Den
resterende fjerdedel er ikke i omdrift, og det er derfor meget
usikkert, hvor meget af denne del, der er drænet eller grøftet.

Vedvarende græs
“Hvis lavbundsområdet dyrkes med vedvarende græs og ikke omlægges,
men stadig drænes, forventes udvaskningen af kvælstof via dræn at
være forholdsvis lille, hvilket foreløbige målinger fra to arealer
i oplandet til Gjern Å indikerer”, sagde Gitte Blicher
Mathiesen.

Hun tilføjede, at der i 14 år har været gennemført undersøgelser
på et areal ny drænet tørvejord. Resultaterne viser, at den årlige
dræningsafstrømning af kvælstof er faldet fra 57-237 kg per hektar
til 38-67 kg per hektar, sagde Bitte Blicher-Mathiesen.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

 

 

.

 

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.