Fem spørgsmål til Miljøministeren

Her er de fem punkter, som Bæredygtigt Landbrug ville diskutere med Miljøministeren på vandtopmødet den 6. september, hvis ikke invitationen var blevet trukket tilbage dagen før mødet.

Miljøminister Ida Auken (SF) valgte torsdag formiddag at
bortvise Bæredygtigt landbrug fra et vand-topmøde på Fyn, der løber
over 24 timer fra torsdag til fredag. Ministeren udtaler, at hun
ikke vil ha Bæredygtigt Landbrug med til mødet, når formanden ved
handling og ord har gjort det klart, at han ikke vil overholde den
nye randzonelov, der trådte i kraft den 1. september.

 Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug mener, at
Miljøministeren aldrig havde til hensigt, at invitere foreningen
med i forhandlingerne om vandmiljøet fremtid i Danmark. Vagn
Lundsteen tror ikke, at Ida Auken ikke vil lytte til foreningens
stærke argumenter, der går imod regeringens ensidige fokus på
kvælstof som skurken i vandmiljøet, og derfor vælger foreningen nu
at tage diskussionen offentligt, når der nu ikke bliver mulighed
for en diskussion på det fynske slot.

 “Vi har tidligere bedt ministeren om at garantere, at de
danske miljøsærlove er lovlige. Det vil ministeren ikke skrive
under på, at de er, og det var et krav til ministeren fra
Bæredygtigt Landbrug, at hun (Ida Auken. Red) personligt kunne stå
inde reglerne. Vore jurister mener ikke, at Danmark lever op til
EU’s lovkrav, og derfor vil vi have ministeren til at tage ansvaret
for den førte lovgivning, så hun personligt kan gøres ansvarlig for
de store konsekvenser, den førte politik på landbrugsområdet har
for naturen og økonomien i Danmark”, siger Vagn Lundsteen fra sit
kontor ved Holbæk, imens vandtopmødet er i fuld gang på Fyn.

“Vi har stillet ministeren fem spørgsmål, som vi ønskede svar på
inden topmødet. Ministeren har trods en påmindelse valgt ikke at
svare på spørgsmålene. De er uden tvivl ubekvemme for ministerens
embedsfolk at svare på, så hellere udelukke foreningen fra at
deltage i mødet”, siger Vagn Lundsteen.

 

Her er de fem spørgsmål til
Miljøministeren:

 Kære miljøminister Ida Auken

 Vi takker igen for invitationen til Topmødet
torsdag/fredag.

Vi glæder os til at deltage konstruktivt og få en faglig
debat.

 Inden da vil jeg høfligt anmode om at få følgende
spørgsmål besvaret:

Under vore konstruktive faglige debatter i NLK Kvælstofudvalg,
spurgte jeg eksperterne: “Findes der nogen steder i det danske
vandmiljø, hvor det kan dokumenteres, at det at halvere kvælstof
har haft en positiv effekt?” svaret var nej? Kan du bekræfte
dette?

 Eksperterne var enige om, at vandmiljøet aldrig (eller i
hvert fald i vor tid) kommer tilbage til, hvad det var før den
menneskelige forurenings indtog. Det var der alt for meget organisk
materiale i fjordene til. Måske skulle vi bruge de økonomiske
midler anderledes?

 Kun ca. 5 % af den samlede mængde kvælstof i de indre
danske farvande ( iflg. rapport fra DHI), kommer fra det danske
opland, herunder en del fra landbruget. Hvorfor er den lille del,
der kommer fra dansk landbrug, så stort et problem for det danske
vandmiljø?

 Overholder Danmark Nitratdirektivet? (er indholdet i vores
vandløb, søer eller indre fjorde, nogen steder > 11,3 mg
Nitrat-N/liter.?)

Når Naturstyrelsen udtaler, at kvælstof er et problem for vores
vandmiljø, er du da blevet informeret omkring, at det er fordi at
der så meget fosfor i vore fjorde? Hvis ikke generationer før os
hvert år havde udledt 0,9 kg fosfor pr. personenhed til
vandmiljøet, havde kvælstof været uden betydning?

 Jeg beklager at ulejlige dig med ovenstående. Det er
vigtigt for den faglige debat at fakta er på plads, inden mødets
start. Jeg vil nødig kaldes ekstremist igen. Jeg stiller bare
spørgsmål. Og det fortsætter jeg med, så længe der ikke er nogen,
der kan eller vil svare.

 Vi befinder os ikke i middelalderen, hvor man troede at
jorden var flad og alle der sagde noget andet kunne trues med at
blive brændt på bålet.

 Det gør vi ikke længere. Nu kalder vi bare hinanden for
ekstremister, når vi ikke kan li’ det modparten siger.

 Med venlig hilsen

 Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

  

Af Jakob Tilma, jti@baerdygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen