Bæredygtigt Landbrug dømt uden forbrydelse

Onsdag d. 5. september blev Bæredygtigt Landbrug udsat for et justitsmord, da Miljøministeren valgte at dømme Bæredygtigt Landbrug ude fra et vandtopmøde på grund af en forbrydelse, der aldrig blev begået.

Bæredygtigt Landbrug blev den 29. august af miljøminister Ida
Auken i et åbent brev inviteret til at deltage i et vandtopmøde på
Fyn. Ministeren skrev i sin invitation til Bæredygtigt Landbrug, at
hun gerne ville have Bæredygtigt Landbrugs faglighed i spil, og
invitationen sluttede med følgende udsagn: 

“Vi har brug for jer, og vi har brug for jeres deltagelse, hvis
vi skal løse den opgave, vi står overfor.”

Ministeren gjorde i brevet det klart, at hun var villig til at
diskutere nye og mere målrettede virkemidler i forbindelse med den
førte miljøpolitik i Danmark. Et krav havde ministeren dog, nemlig
at Bæredygtigt Landbrug respekterer landets love.

Bæredygtigt Landbrug så med stor optimisme frem mod mødet, som
skulle foregå den 6. og 7. september på Lykkeholm Slot på Fyn.
Bæredygtigt Landbrug besidder store faglige kompetencer, som
foreningen direktør Vagn Lundsteen og formand Flemming Fuglede
Jørgensen glædede sig til at diskutere med de øvrige 23 deltagere
og miljøminister Ida Auken (SF), så miljødebatten i Danmark kan
blive ført ind på et spor, der både er til miljøets, samfundets og
landbrugets bedste. Men den 5. september, blot et døgn før
vandtopmødet skulle starte, afsporede Miljøministeren
miljødebatten, før den overhovedet var begyndt at rulle.

 

“I har tænkt jer at bryde loven”

Pløjemark i marts

Den 5. september sad Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming
Fuglede Jørgensen på sit landbrug i Nordjylland, da en journalist
fra radiostationen 24syv ringede for at høre, hvordan han agtede at
forholde sig til randzoneloven, som var trådt i kraft den 1.
september. Tidligere på morgenen har et medlem af Bæredygtigt
Landbrugs bestyrelse for åben mikrofon jordbehandlet i
randzonearealet, og derfor beder journalisten Flemming Fuglede
Jørgensen i nyhedsudsendelsen klokken 8.00 om at kommentere på,
hvad han selv agter gøre. Flemming Fuglede Jørgensen siger til
journalisten, at han har tænkt sig at gøre, som han plejer, og
direkte adspurgt, om han opfordrer danske landmænd til at bryde
randzoneloven, svarer han:

“Jeg anbefaler landmændene at bruge deres sunde fornuft – som
Fødevareministeren også anbefaler”. Spørgsmålet falder igen fra
journalisten, og svaret fra Flemming Fuglede Jørgensen forbliver
det samme.

Herfra går historien i selvsving i medierne, og som en
sommerbyge lander en mail fra Miljøministeren i Flemming Fuglede
Jørgensens indbakke klokken 11.30. Bæredygtigt Landbrug er nu ikke
længere velkomne på vandtopmødet på Lykkesholm. Ordlyden af mailen
kan ses herunder:

Kære Flemming Fuglede

Det er med stor forundring, at jeg læser, at du ikke har
tænkt dig at overholde Danmarks lovgivning. Jeg havde ellers
forstået, at den forening, du er formand for, ønskede at være med i
dialogen om fremtidens vandplaner. Jeg kan nu se, at det ikke er
tilfældet.

I sidste uge sendte jeg et brev til jer, hvor jeg tydeligt
redegjorde for forudsætningerne for at kunne indgå i den nødvendige
dialog om, hvordan vi bedst og billigst sikrer rent vand i Danmark.
Forudsætningerne er ganske enkle: at man overholder loven og
accepterer den faglighed, som alle vores store vidensinstitutioner
er enige om.

Jeg har rakt hånden ud til Bæredygtigt Landbrug. Jeg har
inviteret jer til at indgå i en dialog, I ikke tidligere har været
inviteret med til. De kvitterer I nu for ved at sige, at I har
tænkt jer at bryde loven. Det kan jeg som minister ikke acceptere
og derfor trækker jeg min invitation til dig og din direktør
Vagn Lundsteen til mødet på Lykkesholm tilbage.

Hilsen
Ida Auken


Dømt uden sag

Brevet kommer som et chok for Flemming Fuglede Jørgensen og
direktør Vagn Lundsteen, da foreningen har haft store forventninger
til mødet, hvor ministeren, uden at være gemt af vejen bag sit
embedsværk, ville få muligheden for at se, hvilke alvorlige
konsekvenser den førte politik vil få for Danmark i fremtiden –
både miljømæssigt og økonomisk.

Vagn Lundsteen skriver straks tilbage til ministeren for at høre
nærmere ind til grundlaget for eksklusionen, og svaret kommer
tilbage en time senere, klokken 12.39.

Kære Vagn Lundsteen

 Som minister ønsker jeg ikke, at diskutere de
næste vandplaner med en organisation, hvis formand åbent og
med fuldt overlæg bryder loven.

 Som jeg skrev i mit brev til jer, så er forudsætningen
for dialog gensidig respekt for hinanden og for landets
love.

 Og så længe Bæredygtigt Landbrug ikke tager offentligt
afstand fra formandens handlinger, er I ikke velkomne til topmødet
i morgen.

 Mvh
Ida Auken

 

I løbet af den time der er gået fra første til anden mail fra
Miljøministeren har Flemming Fuglede Jørgensen ikke været i marken,
men alligevel fremgår det nu, at han “åbent og med fuldt overlæg”
har brudt loven.

 Hvor Ida Auken har fået oplysningen om, at Flemming
Fuglede Jørgensen nu er lovbryder fra, er fortsat en gåde, men
havde ministeren, eller ministerens sekretær, blot brugt fem
minutter på at gribe telefonen og spørge Bæredygtigt Landbrug, om
det var korrekt, at formanden for Bæredygtigt Landbrug havde begået
en ulovlig handling, så kunne mange misforståelser og overskrifter
om lovbrud være undgået.

 I stedet valgte Miljøministeren at slå hånden af
Bæredygtigt Landbrug på et offentligt skafot, uden mulighed for
genmæle. Dømt offentligt, i medierne, uden retssag – ja, sågar uden
sag, for faktum er, at Flemming Fuglede Jørgensen ikke
jordbehandlede sine randzoner denne morgen, ligesom han ikke
opfordrede til ulovligheder, men blot opfordrede landmændene til at
bruge deres sunde fornuft.

 Den sunde fornuft var desværre fraværende på
Miljøministerens kontor i København den 5. september, for havde den
været det, kunne ministeren have bedt sin pressesekretær om at
kontakte Flemming Fuglede Jørgensen inden den bombastiske, og
usande, udtalelse til pressen, for den rigtige historie er
følgende:

  1. Flemming Fuglede Jørgensen havde pløjet som han plejer inden
    1.september, hvilket ikke var i strid med loven.
  2. Flemming Fuglede Jørgensen havde den 5. september endnu ikke
    pløjet randzoner efter 1.september.

 Formand i Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede
Jørgensen, havde altså hverken gjort noget ulovligt eller opfordret
til ulovlige handlinger, da han som repræsentant for 4.000
medlemmer, som står for dyrkningen af halvdelen af det danske
landbrugsareal, blev udelukket fra et møde, som kan vise sig at
være af vital betydning for fremtidens landbrugsdrift i
Danmark.

 Bæredygtigt Landbrug er en vigtigt medspiller, når
vandplanerne skal implementeres den 22. december, og foreningen er
fortsat til rådighed, når Miljøministeren indser, at der er brug
for Bæredygtigt Landbrugs faglighed, hvis ikke vandplanerne skal
ende med at drukne dansk landbrug i skrivebordsløsninger, som vil
betyde enden på dansk landbrug, som vi kender det i dag.

 Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.