Kampen om randzonerne er kun lige begyndt

Den 1. september træder randzoneloven i kraft, men i landbruget ser man nu frem til, at spørgsmålet om randzonenernes gyldighed i henhold til EU-retten fortsætter i retssalen.

Dagen før randzoneloven træder i kraft er den endelige
randzonelov endnu ikke blevet udsendt til de berørte landmænd.
Danske landmænd ved endnu ikke, hvad det præcis er for en lov, de
skal forholde sig til, og det skaber talrige problemer ude på
gårdene, hvor man er i fuld gang med at så markerne til. En helt
igennem grotesk situation, lyder det fra direktør i Bæredygtigt
Landbrug, Vagn Lundsteen, som siger, at kampen om randzonerne langt
fra er slut.

 “Fødevareministeren har ladet hånt om virkeligheden.
Aldrig i danmarkshistorien er en lov i den grad blevet trumfet
igennem på trods af fakta og faglig dokumentation. Randzoneloven er
en politisk lov, gennemtrumfet som en magtdemonstration mod danske
fødevareproducenter. Fødevareministeren har af uransagelige årsager
en antipati mod danske landbrugere. Ministeren har vundet første
halvleg med sin magtdemonstration. Men en kamp spilles, som alle
ved, til ende”, siger Vagn Lundsteen.

“Vi vinder sagen”

Bæredygtigt Landbrug stævnede den 27. april staten for
virkemidlerne i vandplanerne, herunder randzonerne, og nu ser
foreningen frem mod at sagen fortsætter i retssalen. En sag, som
Bæredygtigt Landbrug kæmper på vegne af sine mere end 4.000
medlemmer. En sag, som landmændene er overbeviste om falder ud til
deres fordel.

Vagn maj 2012

 “Vi vinder sagen. Derfor er randzonerne et midlertidigt
sort kapitel for Danmark. Vi skal ikke miste modet. Selv om
demokratiet og fagligheden har tabt første slag, så skal den
afgørende kamp kæmpes i retssystemet. Her skal lovligheden af de
danske love testes. Der skal ifølge EU-retten altid sættes ind med
den mindst indgribende foranstaltning, det hedder
proportionalprincippet, og her vil randzoneloven dumpe”, siger Vagn
Lundsteen.

 Landbrugets organisationer har i løbet af foråret og
sommeren hver eneste uge fremlagt stærke beviser for, at
randzoneloven strider mod Danmarks interesser og EU’s lovgivning,
men regeringen har alligevel valgt at føre loven ud i livet, selvom
der dagen før randzoneloven træder i kraft endnu ikke foreligger en
endelig lovtekst. Statens usaglige behandling af landbrugets
rettigheder har sat dybe ar hos Vagn Lundsteen.

 “Vi er bitre på den danske fødevareminister. Hun har sat
dybe ar i vores tillid til det danske folkestyre. I generationer er
danske love udfærdiget på baggrund af den til enhver tid
eksisterende viden. Randzoneloven er gennemtrumfet på trods af
eksisterende faglig viden. Ministeren har manipuleret, fremsat
usande påstande og været nedladende mod vores erhverv”, siger Vagn
Lundsteen.

 
Medlemmer skal selv træffe deres valg

Bæredygtigt Landbrug har igennem de seneste måneder opfordret
medlemmerne til at boykotte randzoneloven, men da den endelige
lovtekst endnu ikke foreligger, vil foreningens direktør opfordre
medlemmerne til at træffe deres eget valg i forhold til
bearbejdningen af jorden i randzoneområderne.

 “Vi kan endnu ikke 100 procent gennemskue konsekvenserne
af randzonelovgivningen. Jeg kan som direktør for en stor
landbrugsorganisation ikke opfordre vore medlemmer til at bryde
loven, med risiko for personlige erstatningskrav. Jeg kan appellere
til vore medlemmers hjerter og det demokrati, vi troede på indtil i
dag. Jeg kan græde af vrede over at randzonerne fjerner
landbrugsproduktionen på arealer svarende til 1-3 gange Bornholms
areal, men det bliver op til medlemmerne selv at vurdere, om
bøderne kommer til at stå mål med den indtægtsnedgang, som
randzonerne vil forsage”, siger Vagn Lundsteen.

 Bæredygtigt Landbrug har siden sin fødsel i 2010 fremlagt
forskellige forslag til hvordan naturens organisationer og
landbruget sammen kan skabe mere natur, og man har tilmed fremlagt
en finansieringsplan for arbejdet. Planen har opbakning fra den nye
organisation Natur og Samfund. Planen kunne over en årrække have
skabt op mod 100.000 hektar kvalitetsnatur. På en konstruktiv måde
og i samarbejde med landbruget, men Bæredygtigt Landbrug ønsker nu
ikke længere at række hånden frem til en regering, som med
randzoneloven igen har bevist, at man ikke ønsker at bevare
landbruget og 175.000 landbrugsrelaterede arbejdspladser i Danmark.
“Det er en sort dag for dansk landbrug”, lyder det slutteligt fra
Vagn Lundsteen, Bæredygtigt Landbrug.

Af Jakob Tilma jti@baeredygtigtlandbrug.dk   

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.