Ingen forsikringer mod vandplanerne

Landmændene skal ikke forvente sig nogen større økonomisk erstatning fra forsikringsselskaberne, hvis de skulle være så uheldige at blive ramt af oversvømmelser i forbindelse med vandplanerne.

En rundspørge, som www.baeredygtigtlandbrug.dk
har foretaget til fem forskellige forsikringsselskaber viser, at på
nuværende tidspunkt, er der intet forsikringsselskab, som kan
tilbyde landmændene en forsikring, som dækker tab af afgrøder og
andre faste værdier i forbindelse med oversvømmelser, som skyldes
vandplanerne.

“Det er klart, at hvis der opstår store oversvømmelser hvert
eneste år og i værste fald flere gange om året på grund af
vandplanerne, så bliver det umuligt for et forsikringsselskab at
tilbyde landmændene en forsikring, uden at den kommer til at koste
en præmie i de højere luftlag”, siger underdirektør i Forsikring
& Pension, Torben Garne.

Udsigt til hyppige oversvømmelser

Han tilføjer, at forsikringsselskaberne kun i et vist omfang
dækker skader fra oversvømmelser, hvis de kan betegnes som
uforudsigelige, men når vandplanerne er implementeret, bliver
situation en helt anden.

“Når landmændene ikke længere må rense op i vandløbene, vil
muligheden for oversvømmelser af deres marker stige betragteligt,
og så taler vi ikke mere om et sjældent fænomen, men tværtimod om
noget, der er kommet for at blive, siger Torben Garne.

Signe Baastrup Petersen fra Stormrådet, som er en statslig
organisation, der tager sig af økonomiske erstatninger til
erhvervslivet og privatpersoner i forbindelse med skybrud,
oversvømmelser fra søer og vandløb samt naturkatastrofer siger, at
Stormrådet heller ikke har fået at vide fra politisk side, at de
skal udarbejde eller implementere nye retningslinjer for
erstatninger, som specielt henvender sig til vandskader, som kan
opstå på grund af oversvømmelser fra vandplanerne.

“I Stormrådet udbetaler vi kun økonomisk erstatning, hvis
oversvømmelserne kan betegnes som en “20-års hændelse – det vil
sige en oversvømmelse, der forventes at ske sjældnere end hvert 20
år. Og det kan man ikke just sige, at udsigterne er til med
vandplanerne”, siger Signe Baastrup Petersen, Stormrådet.

Claus Madsen, vandløbsekspert og konsulent i rådgivningsfirmaet
AgroPro siger, at det alene er kommunerne, som er
erstatningspligtige, når vi taler om oversvømmelser i forbindelse
med vandplanerne.

“For øjeblikket har nogle landmænd på Lolland og Falster hyret
en lokal advokat, som kører en erstatningssag mod Guldborgsund
Kommune, for de store økonomiske tab landmændene fik efter
oversvømmelserne i juli sidste år. Advokaten tror at de vinder
sagen, fordi det er kommunen, som er ansvarlig, når der sker
oversvømmelser på grund af dårligt vedligeholdte vandløb”, siger
Claus Madsen.

Claus Madsen understreger, at han også kender til andre lignende
sager, hvor landmændene har stævnet kommunen, og har fået medhold
og dermed en fornuftig økonomiske kompensation for de økonomiske
tab, de har haft på grund af oversvømmelser og lignende
vandskader.

(De adspurgte forsikringsselskaber i rundspørgen er: Alm. Brand,
Tryg, Nykredit, Topdanmark, Codan)

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen