Husk at skrive til din kommune

Bæredygtigt Landbrug har skrevet et brev, som er lige til at printe ud og sende til din kommune. Find det her.

Det er vigtigt, at alle medlemmer af Bæredygtigt Landbrug
skriver til kommunen og beder om konsekvensberegninger inden
høringsfristen udløber.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal skrive, kan du bruge den
skabelon, som Bæredygtigt Landbrug har lavet. 


Hent brevet her

Hvis du har problemer med at hente brevet, kan du sende en
e-mail til Vibeke Lundsteen på kontoret. Skriv til
vml@baeredygtigtlandbrug.dk, så sender hun dig brevet vedhæftet på
en mail.

 

Du kan også kopiere teksten herfra:

Kommune

 

Adresse:

 

Postnr.:

By:

 

 

Afdeling for miljø

 

 

Konsekvenser af kommunens vandhandleplaner på vores bedrift

Vi har konstateret, at kommunens vandhandleplaner er sendt i
høring. Da det er umuligt at danne sig et klart og sikkert overblik
over konsekvenserne af planerne for vores bedrift, anmoder vi
kommunen om at redegøre for disse. Som virksomhed beliggende på
landet er vi meget afhængige af de fremtidige forhold og
begrænsninger for vores landbrugsproduktion, samt de økonomiske og
driftsmæssige konsekvenser.

Vi vil derfor anmode om, at kommunen inden for 14 dage gør
præcist rede for konsekvenserne af vandhandleplanerne for vores
bedrift.

I de tilfælde begrænsninger for vores fremtidige
landbrugsproduktion skyldes de foreliggende vandhandleplaner, vil
vi allerede nu advisere kommunen om at imødese erstatningskrav på
samtlige forhold, der kan medføre reducerede fremtidige indtægter
for vores bedrift. Enhver værdiforringelse af vores ejendom, der
skyldes planerne, uanset forventet implementeringstidsplan, vil
blive imødegået med et erstatningskrav. Allerede det, at der
foreligger planer, der reducerer bedriftens fremtidige
produktionsforhold, vil medføre en værdiforringelse af bedriftens
værdi og vil derfor blive krævet fuldt erstattet.

Da den statslige finansiering af de vedtagne Vandplaner synes
usikker og slet ikke tilstrækkelig, kan vi ikke acceptere
kompensationsmodeller, der er afhængige af Folketingets
finansieringsmodel. Vi vil derfor gøre kommunen direkte ansvarlig
for enhver værdiforringelse af vores bedrift, der er godkendt af
kommunen, foranlediget af vandplanerne.

Vi vil endvidere gøre opmærksom på, at vi ikke finder det
rimeligt, at der bliver trukket planer ned over den enkelte
bedrift, i form af blandt andet nedsat vandløbsvedligeholdelse, der
på kort eller lang sigt vil forsumpe dele af vores landbrugsarealer
og fjerne fundamentet for vores plante- og husdyrproduktion.

Det var ikke med i vores økonomiske overvejelser, da vi i sin
tid erhvervede ejendommen.

Vores bedrift er beliggende på adressen:

 

Matrikel nr.:

 

Markbloknumre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen

Navn

Adresse

Postnummer

By

 

Kopi til borgmesteren, miljøcentret, samt Miljøministeren

 
Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk
Foto: Post Danmark

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.