Gødningsregler bremser produktionen

Reglerne for jordbrugets anvendelse af gødning er ændret utallige gange i årenes løb, og den seneste vejledning på ikke mindre end 147 sider er gældende for den kommende vækstsæson.

Mens verdens befolkningstal vokser, og en ny global
fødevarekrise er til at forudse, fortsætter NaturErhvervstyrelsen
og Fødevareministeren ufortrødent med at begrænse landbrugets
potentiale og indtjening. Der fokuseres ensidigt på at begrænse
kvælstofanvendelsen, som man har gjort i 25 år, og er ikke
opmærksom på ny viden. I virkeligheden fører det ingen steder hen.
Sandsynligvis forværrer man blot miljøforholdene i vore snævre og
lukkede fjorde, lyder det nu fra Cand. agro Poul Vejby-Sørensen fra
foreningen Bæredygtigt Landbrug.

 “Hvert år undersøger og beregner man kvælstofudvaskningen.
Det gav i år anledning til en regnefejl, som har kostet landbruget
flere hundrede mio. kr. NaturErhvervstyrelsen tilbageholdt
oplysningen et par måneder, til det var for sent at rette op på
fejlen. Det er en dybt kritisabel behandling af landets
fundamentale erhverv”, siger Poul Vejby-Sørensen.

Kvælstof afgørende for høstudbyttet

Ifølge Poul Vejby-Sørensen opretholder man fortsat besværet med
efterafgrøder, selv om styrelsen og ministeren har erkendt, at
vejret er omskifteligt, og at det ikke altid er muligt at etablere
efterafgrøder til en bestemt dato. Lykkes det ikke at etablere
tilstrækkeligt med efterafgrøder, vil man yderligere reducere
kvælstofkvoten det følgende år, mener Poul Vejby-Sørensen.

 “Kvælstof i tilstrækkelig mængde er helt afgørende for
både høstudbyttet og for afgrødens kvalitet som næring for dyr og
mennesker. Hvis man på globalt plan begrænsede anvendelsen, som man
gør i Danmark, ville der i mange områder opstå hungernød
øjeblikkeligt”, siger Poul Vejby-Sørensen.

Poul juli 2012

Ifølge agronomen er Danmark ude på et vildspor, når man fra
regeringen og NaturErhvervsstyrelsens side forsøger at fjerne
kvælstof fra naturen og landbruget.

 “Kursen og sporet, vi forfølger, er både videnskabeligt og
økonomisk uholdbar. Både udbyttet og proteinindholdet i de danske
afgrøder er for ringe og tvinger landbruget til at importere dyr
soja til husdyrene for at opretholde produktionen og sikre de mange
danske arbejdspladser på landet”, fortæller Poul Vejby-Sørensen,
som mener, at synderen i vandmiljøet ikke er kvælstof, men
fosfor.

 Poul Vejby-Sørensen mener man har overset eller glemt at
fokusere på de store mængder fosfor, som er blevet udledt med
fortidens urensede spildevand til vore fjorde og snævre farvande,
eksempelvis det sydfynske øhav. Det gik især galt i 50 – 60’erne,
hvor vaskemaskinerne snurrede lystigt med fosfatrigt vaskepulver,
og frem til rensningsanlæggene fungerede ordentligt i
1990’erne.

 Selv om man kunne lukke totalt ned for dansk landbrug i 10
år, mener Poul Vejby-Sørensen ikke det  vil hjælpe. Dels er
landbrugets tab af kvælstof på niveau med det, der under alle
omstændigheder kommer fra skove og andre naturarealer. Dels er
fosfor fra tidligere tider stadig at finde i vandmiljøet.

 Poul Vejby-Sørensen mener, at en yderligere reduktion af
kvælstofmængden begunstiger en anden type vandplanter, de giftige
blågrønalger, som dækker sit kvælstofbehov fra luften, og som har
uheldige egenskaber for vandmiljøet. 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Foto: Lene Skriver Bak

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.