Fødevareminister Mette Gjerskov løber med en halv vind

Randzonerne kræver 161.000 hektar og ikke 50.000, som Fødevareministeren har oplyst

Bæredygtigt Landbrug kan i dag afsløre, at bliver 10 meter
randzoner implementeret langs alle vandløb og søer, som er større
end 100 kvadratemeter, i Danmark, bliver det en særdeles kostbar
affære for landbruget.

Kun en lille del får kompensation
I en rapport, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under
Fødevare- og Miljøministeriet i 2010 om mulige virkemidler, der
skal medvirke til at opnå målene om randzoner i Vandmiljøplan 3,
fremgår det, at en 10 meter randzone langs alle vandløb og søer
større end 100 kvadratmeter kræver 161.189 hektar og ikke 50.000,
som fødevareminister Mette Gjerskov har meldt ud.

Julie B. Frederichsen, Center for Kontrol, NaturErhverv siger,
at kun 50.000 hektar landbrugsjord bliver kompenseret, mens der
ingen kompensation bliver til lodsejerne af de resterende 111.000
hektar, som hun betragter som natur.

Larmende tavshed
Når Bæredygtigt Landbrug går Julie Frederichsen på klingen
for at finde ud af, hvad det er for værktøjer,
NaturErhvervstyrelsen har brugt for at finde frem til, at det lige
præcis er 50.000 hektarer der skal kompenseres, og hvordan de
resterende, så de lige pludselig kan betegnelse som natur, møder vi
en larmende tavshed.

Vi har også forsøgt at få kontakt til Mette Gjerskov for at få
Fødevareministerens kommentar til de nye oplysninger fra rapporten,
men heller ikke Mette Gjerskov har ønsket at udtale sig.

Bliver indhentet af virkeligheden
“Bæredygtigt Landbrug forstår ikke, hvorfor
Fødevareministeren tilbageholder oplysninger for det danske
Folketing og for de danske fødevareproducenter. Ministeren vil jo
alligevel blive indhentet af virkeligheden”, siger Vagn Lundsteen,
direktør i Bæredygtigt Landbrug.

“Hvordan kan Mette Gjerskov kræve randzoner omkring alle vandløb
og søer, som viser sig ikke at have nogen miljømæssig værdi og som
ministeren nu hævder, er erstatning for braklægningen, som blev
afskaffet for fem år siden. Denne udmelding er så tragikomisk, at
ingen, ud over ministerens nærmeste venner, kan se nogen idé i det
her, siger Vagn Lundsteen. 

Flyt os til et andet ministerium
“Store dele af fagbevægelsen går i mod randzonerne og
miljøfolk vil hellere have kvalitetsnatur på næringsfattig jord. Så
hvorfor fortsætter Fødevareministeren med at provokere erhvervet,
spørger Vagn Lundsteen, som understreger at fødevareproducenterne
må fastholde deres ønske om at blive flyttet til et ministerium,
hvor der fokuseres på vækst og arbejdspladser og ordentlige
arbejdsforhold for det erhverv, der hurtigst er i stand til at
skaffe nye arbejdspladser og indtægter, men hvor det for øjeblikket
desværre går det den forkerte vej.

Af Justinus Johannesen, jujo@bareredygtigtlandbrug.dk
Foto: Rune Johansen 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.