Den nuværende regulering af landbruget har spillet fallit

Der er brug for en ny måde at regulere landbruget på, siger direktøren i Bæredygtigt Landbrug.

“Vi skal hurtigst muligt væk fra den nuværende, ubrugelige,
bureaukratiske detailstyring af landbruget, fordi den har spillet
fallit for længst.”

Det siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, som
kommentar til, at Natur- og Landbrugskommissionen i et nyt notat
lægger op til at ændre reguleringen af landbruget.

Vagn Lundsteen understreger, at Bæredygtigt Landbrug kan
dokumentere, at vandmiljøet ikke har fået det bedre til trods for,
at der er blevet brugt milliarder og atter milliarder igennem en
lang årrække for at begrænse kvælstofudledningen fra
landbruget.

“I gennem de seneste 25 år er husdyrproduktionen steget med 30
procent, og i samme periode er det lykkedes landbruget at reducere
udvaskningen af kvælstof med 40 procent. Denne kendsgerning er alt
andet lige et skudsikkert bevis for, at man sagtens kan udvide
husdyrproduktionen uden at det går ud over miljøet”, siger Vagn
Lundsteen.

Han påpeger, at tiden er kommet til at tænke nyt, når vi taler
om reguleringen af landbruget.

“Lad os gå over til en regulering af landbruget, som vi kender
den fra industrien. I fremtiden skal vi måle på miljøbelastning i
stedet for bureaukratiske teoretiske modeller, som bygger på
udokumenterede teorier omkring kvælstofkvoter og antal
dyreenheder”, siger Vagn Lundsteen.

Vagn Lundsteen tilføjer, at Bæredygtigt Landbrug gerne ser, at
den nuværende “betonregulering” af landbruget forsvinder, og at der
i stedet kommer en intelligent regulering, som måler og regulerer
på den faktiske miljøbelastning. Hvis det sker, så kan landbruget
blive den helst store vækstfaktor herhjemme, som kommer til at
bidrage med tusindvis af nye job og milliarder i eksportindtægter
til vores fælles hårdt trængte husholdning”, siger Vagn
Lundsteen.

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen