Bæredygtigt Landbrug boykotter randzoner

Medlemmer af Bæredygtigt Landbrug opfordres til ikke at anlægge 10-meter randzoner efter den 1. september. Istedet for skal de 4.000 medlemmer fortsætte med at dyrke jorden som hidtil.

Den 27. april stævnede Bæredygtigt Landbrug staten for
Vandplanerne, herunder randzonerne. Bæredygtigt Landbrug arbejder
på at få opsættende virkning i sit søgsmål mod den danske stat, og
får foreningen kravet igennem, vil det betyde, at al fremtidig
implementering af Vandplanerne og randzonelovgivningen vil stoppe
for Bæredygtigt Landbrugs 4.000 medlemmer.

Af Vagn Lundsteen

Opnås kravet om opsættende virkning ikke inden den 1. september,
hvor de nye randzoneregler træder i kraft, mener Bæredygtigt
Landbrug stadig ikke, at der er basis for, at medlemmerne af
foreningen skal etablere randzoner, efter som de 4.000 medlemmer
har stævnet staten, og de derfor ikke er underlagt ny lovgivning på
området. Det forholder sig sådan, da der er en verserende sag, som
skal afgøres, før der kan indføres nye tiltag i forbindelse med
implementering af vandplanerne.

Medlemmer skal følge gamle regler

Alle medlemmer af Bæredygtigt Landbrug opfordres til at rette
sig efter den gældende lovgivning fra før sagens begyndelse den 27.
april, og det er vores klare holdning, at medlemmer af Bæredygtigt
Landbrug fortsat skal dyrke afgrøder som hidtil og pløje ud til
kanten, som nu, med mindre der er 2. meter randzoner fra før
sagsanlæggets ikrafttrædelse.

Vi forventer ikke at vores medlemmer kan blive ramt af straf som
følge af reglerne om krydsoverensstemmelse, eftersom der
udelukkende er tale om en national ordning, og da man ydermere ikke
kan blive trukket i støtte før man er bevist skyldig.

Vi vil til efteråret opleve den groteske situation, at
størstedelen af de danske landmænd har 10 meter randzoner, imens de
4.000 medlemmer af Bæredygtigt Landbrug fortsætter som hidtil.

Klik her for at
se hvordan udformningen af det nye, skandaløse randzonekort ser ud
i dit lokalområde 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen