900.000 vil sulte som følge af randzoneloven

Verden sulter alt imens vi i Danmark begrænser produktionen af fødevarer.

Mens USA oplever den værste tørke i 50 år og verden rammes af
den ene naturkatastrofe efter den anden, er vi i Danmark i fuld
gang med at fjerne landbrugsarealer, der kunne holde 900.000
mennesker fra at sulte. Det siger Vagn Lundsteen, direktør i
Bæredygtigt Landbrug.

 “Alt imens verden plages af mangel på fødevarer, har vi i
Danmark valgt at tage et areal på imellem én til tre gange
Bornholms størrelse ud af dyrkning, og det selvom FN i en rapport
fra februar 2012 har erklæret, at fødevareproduktionen i verden i
den grad er under pres. Ifølge FN-rapporten “RESILIENT
PEOPLE RESILIENT PLANET – A Future Worth Choosing” vil der
allerede i 2030 være brug for mindst 50 procent mere mad i verden,
45 procent mere energi og 30 procent mere rent vand, end tilfældet
er nu i 2012″, siger Vagn Lundsteen.

Lad danske landmænd producere

Vagn Lundsteen har svært ved at se logikken i, at man i Danmark
vil ekstensivere landbruget, når der hver dag fældes store mængder
regnskov for at skabe grobund for en opretholdelse af den globale
madefterspørgsel.

 “Klimaet og jordforholdene i Danmark er utroligt gode til
produktion af fødevarer, hvilket betyder, at den velplejede danske
landbrugsjord kan producere et stort udbytte på et forholdsvis
lille areal. Verden skriger på mad, og danske landmænd er eksperter
i at producere den, så hvorfor ikke lade os gøre det”, lyder det
fra Vagn Lundsteen.

 Kloden er lige nu ramt af en lang række uheldige forhold,
der får alvorlige konsekvenser for produktionen af fødevarer de
kommende år. Det ene sted tørrer afgrøderne ud og står visne
tilbage. Andre steder skyller store regnmængder afgrøder og jord i
floder og videre ud i havet. Konsekvenserne er, at udbuddet af
fødevarer falder og priserne stiger. Det bliver i første omgang de
fattigste lande, der bliver ramt. Lande, hvor det at spise sig mæt
hver dag, er en luksus, der kun er de færreste forundt. Dernæst
rammer det store befolkningsgrupper, der må bruge en endnu større
del af et sparsomt husholdningsbudget på fødevarer. 

Randzoner langs alle vandløb og søer i Danmark, som
fødevareminister Mette Gjerskov (S) har sat sig for at gennemføre,
kunne brødføde 900.000 mennesker, hvis de fortsat blev dyrket.
 Udregningen er lavet ud fra, at én hektar dansk landbrugsjord
producerer mad nok til seks mennesker, og ifølge en rapport fra
Plantedirektoratet fra 2008, udgør randzonerne et areal på ca.
161.000 hektar. Det vil sige, at når randzonerne er etableret langs
alle vandløb og søer, fjernes fødegrundlaget for 900.000 mennesker
på verdensplan.

  Link til FN-rapporten:

  
http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GSP_Report_web_final.pdf

 Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Billedet: Børn fra Burkina Faso, der er et af de lande, som
allerede er hårdt ramt af fødevarekrisen. Foto: Jakob
Tilma

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.