70 mio. for værdiløse randzonekort

En ny skandale er på vej i Fødevareministerens ministerium. Ministeriet har brugt et indisk firma til at kortlægge, hvor der er vandløb og søer i Danmark. Det har ministeriet betalt 70 millioner kroner for.

Allerede i august 2008 havde Grontmij | Carl Bro udarbejdet en
rapport over randzoner langs danske vandløb og søer. Denne var
bestilt af Fødevareministeriet og Miljøministeriet, og i rapporten
konkluderes det, at der samlet set er 161.198 hektar randzoner
langs vandløb og søer i Danmark – altså mere end tre gange det
areal, som Fødevarministeren fortsat fremfører som det faktiske
tal.

 Selvom den 56 sider lange rapport lå klar i 2008, så
bestilte NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeren alligevel
en ny kortlægning af vandløbene. Denne kortlægning skulle hjælpe
landmændene til nok engang præcist at definere, hvor der er
vandløb. Problemet er bare, at kortet er fyldt med fejl. Faktisk er
der tale om mange ejendomme, hvor der er flere tørre grøfter,
plovfurer, havebassiner og læhegn indtegnet, end rigtige
vandløb.

 

Pengene spildt
Lodsejerne er sidenhen blevet bedt om at indrapportere fejlene til
NaturErhvervstyrelsen. Det er en stor og uoverskuelig opgave, som
de enkelte lodsejere nu kæmper med over hele landet. Og der er ikke
tale om enkelte fejl, eller en fejlmargin på seks procent, som
NaturErhvervsstyrelsen har postuleret – her er tale om titusinder
af fejl. Den store fejlmargin foruroliger Vagn Lundsteen, direktør
i Bæredygtigt Landbrug.

 “Vi er uforstående over for at Fødevareministeren har
valgt at bruge skatteydernes penge på værdiløse kort, når arbejdet
i forvejen var gjort. Når så ministeren alligevel har valgt at
bestille de værdiløse kort, burde det indiske firma, som har
forestået arbejdet med kortene til 70 mio. kroner, som minimum have
fået dem i hovedet igen, så fejlene kunne blive rettet. Ingen ved
sine fulde fem betaler vel 70 mio. kroner for et værdiløst
produkt”, siger Vagn Lundsteen.

 Udpegningen af randzonearealerne efter retningslinjer
udstukket af Grøn Vækst er foretaget som en del af FOT-samarbejdet
(Fælles ObjektTyper) imellem staten og kommunerne. FOT har
sammenkørt topografiske informationer med andre informationer om
eksempelvis vandløb og søer, bygninger, skove, veje og meget mere.
Prisen for projektet nærmer sig 70 millioner kroner. Et tal Kort og
Matrikelstyrelsen har oplyst til Ingeniøren.

 “Ministeren opfører sig amatøragtigt og arrogant ved at
acceptere kortmaterialet og bede lodsejerne om at rette fejlene.
Jeg tør slet ikke tænke på hvor mange ekstra mennesker, der
ansættes til at administrere og rette kortene de næste år.
Randzonekortene er en skandale og ministeren har ansvaret for
skandalen,” lyder det fra Vagn Lundsteen.

 Link til Carl Bro rapporten fra 2008:


http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/66E6308F-465E-4DAA-908B-56489B76A813/0/Kortlaegningafrandzoner.pdf

 Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen