Frygt for vandplaner giver fremgang for Bæredygtigt Landbrug

Bæredygtigt Landbrug vil gerne slå helt fast, at som medlem er man dækket af vores stævning – og man skal ikke selv gøre yderligere, siger Vagn Lundsteen.

Vagn Maj 2012

På blot tre dage har 200 nye medlemmer meldt sig ind i
foreningen Bæredygtigt Landbrug, efter foreningen landsdækkende har
fortalt, at man som medlem er dækket ind af stævningen af den
danske stat.

“Vi oplever, at der er stor tillid til den måde, hvorpå
Bæredygtigt Landbrug har håndteret stævningen af staten, og vi er
utroligt glade for den store støtte, vi oplever i forbindelse med
sagsanlægget”, siger Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt
Landbrug.

Vagn Lundsteen regner med at mange flere vil melde sig ind inden
den 15. juni, som er datoen foreningens advokat har sat som sidste
frist, hvis man som medlem vil være helt sikker på, at være dækket
ind af stævningen fra Bæredygtigt Landbrug.

“Bæredygtigt Landbrug vil gerne slå helt fast, at som medlem er
man dækket af vores stævning – og man skal ikke selv gøre
yderligere”, siger Vagn Lundsteen og pointerer, at foreningens
advokat Hansen/Sønderby fører sagen samlet for alle, der er
fuldgyldige medlemmer den 15. juni.

EU-retten har har forrangsstilling over for
Grundloven

BOG

Efter Bæredygtigt Landbrug stævnede staten den 27. april har
også organisationen Landbrug og Fødevarer lavet et sagsanlæg af
staten, men følger man deres model er det op til hvert enkelt
medlem at lave en selvstændig stævning, og hver enkelt sagsøger
skal derfor selv stille med en advokat.

“Vi kan godt forstå, at folk kan blive forundrede over, at den
lille forening laver en stor og omfattende stævning på vegne af
4.000 medlemmer, samtidig med at den store forening laver en smal
stævning på vegne af fire medlemmer. Det vi mener, den store
forening har overset, er, at EU-retten har forrangsstilling over
Grundloven, og derfor står Bæredygtigt Landbrugs medlemmer langt
stærkere med sin stævning”, siger Vagn Lundsteen.

Bæredygtigt Landbrug mener, at implementeringen af Vandplanerne
er ulovlige og strider direkte mod EU´s vandrammedirektiv, og det
vil man nu have rettens ord for. Stævningen fra Bæredygtigt
Landbrug omfatter herududover også de økonomiske konsekvenser for
danske fødevareproducenter, den personlige ejendomsret, ulige
rammevilkår, kvælstofbegrænsningen, efterafgrøderne og randzonerne.
Tiltag, som kommer til at ødelægge store arealer med landbrugsjord
samt vil medføre gener og store omkostninger for
fødevareproducenterne.

Kommunerne skal inden den 22. juni have en handleplan klar for
implementeringen af Vandplanerne. De Vandplaner, som Regeringen
indsendte til EU den 22. deceber 2011. Opnår Bæredygtigt Landbrug
opsættende virkning i forbindelse med sagen, så skal
Randzonelovgivningen og Vandplanerne tages af bordet, så længe
retssagen kører.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen