Forbedret kloakering i byerne giver oversvømmelser på landet

Vandløbene skal dimensioneres, så de i fremtiden kan aflede de stigende mængder vand fra byerne, uden at oversvømme landbrugsarealet.

Ko500

 Landbruget frygter, at et stigende vandpres på byerne
kommer til at resultere i oversvømmelser på landet, når vandløbene
i fremtiden ikke skal vedligeholdes.

 Hos Bæredygtigt Landbrug frygter man, at Miljøministerens
fokus på bedre kloakering i byerne vil føre til oversvømmelse af
landbrugsjorden med forurenet spildevand, da vandløbene ikke er
dimensioneret til at modtage de stigende vandmængder. Resultatet
bliver ifølge foreningen, at der vil ske større og hyppigere
oversvømmelser i de kommende år, når Vandplanerne dikterer
kommunerne, at de ikke længere må oprense åer og vandløb, så vandet
kan løbe uhindret væk fra byerne.

 “Hvis ikke der kan være mere vand i vandløbene, så løber
de over sine bredder, og det vil resultere i, at naturen og
landbrugsjorden hyppigere vil blive oversvømmet med spildevand, når
der i fremtiden bliver tilført større mængder vand fra byerne”,
siger Vagn Lundsteen.

 Miljøminister Ida Auken (SF) har netop indgået en aftale
med kommunerne om anlæg af nye kloaker, re-designede veje og
regnvandsbassiner til en værdi af 2,5 mia kroner, så byerne lettere
kan komme af med vandet i forbindelse med de stigende mængder
nedbør og monsterregn.

 Byspildevand en trussel for dyrelivet

Mudder1

Under de massive oversvømmelser i 2011 stod store
landbrugsarealer under vand, og da vandet trak sig tilbage, var
jorden i nærheden af byområder flere steder dækket af et tykt lag
slam med et faretruende højt niveau af miljøskadelige stoffer. Det
var eksempelvis et stort problem på bredderne langs Værebro Å i
Nordvestsjælland, der afleder vandet fra blandt andet Bagsværd,
Slangerup og Stenløse.

 Hjorte, harer og ræve – såvel som landmændenes køer og får
– soppede sidste sommer rundt i store mængder urenset spildevand,
når store regnmængder medførte, at rensningsanlæggenes
overskudsvandbassiner ledte urenset spildevand direkte ud i vandløb
og afvandingskanaler, og det har uoverskuelige konsekvenser for de
dyr, som lever af og i vandet. Flere landmænd har oplevet, hvordan
deres køer ikke kunne blive drægtige, efter at de havde gået i vand
fra dårligt vedligeholdte vandløb. Et scenarie, der ifølge
Bæredygtigt Landbrug kan undgås i fremtiden, hvis man intensiverer
oprensningen af åer og vandløb i stedet for, som tilfældet er nu,
helt at afvikle vandløbsvedligeholdelsen.

 “Vi kan ikke acceptere, at frugtbar landbrugsjord skal
ødelægges af spildevand fra byerne. Vandløbene skal dimensioneres,
så de i fremtiden kan aflede de stigende mængder vand fra byerne,
uden at oversvømme landbrugsarealet”, slutter Vagn Lundsteen.

 Vagn Lundsteen vil gerne opfordre Miljøministeren til at
revurdere Vandplanerne, så man i fremtiden får vandløbene renset
ordentligt op, så de kan aflede de stigende vandmængder, som den
øgede kloakering vil medføre.

 De danske kommuner har frem til den 22. juni til at
udarbejde handleplaner for, hvordan man har tænkt sig at
implementere den del af Vandplanerne, der omhandler ændret eller
nedsat vandløbsvedligeholdelse.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen