Hvor findes de grønne arbejdspladser?

Direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, vil nu have 3F, Fødevareministeren og Miljøministeren til at svare på, hvilke grønne arbejdspladser det er, man henviser til, for de bliver ikke skabt i landbruget.

Tidsler

Hos landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug undrer
man sig op til trepartsforhandlingerne over regeringen og 3F’s
udtalelser om, at randzonerne og den grønne omstilling vil skabe
nye og flere arbejdspladser i Danmark, når virkeligheden i
landdistrikterne er, at det vil koste job i tusindvis.

Regeringen har i forbindelse med sine ambitioner om at skabe en
“grøn omstilling” af landbruget vedtaget en række nye afgifter og
lagt flere restriktioner på produktionen, og gang på gang er
mantraet, at omstillingen skal skabe grundlaget for etablering af
flere “grønne” arbejdspladser på landet og i industrien.

Hos Bæredygtigt Landbrug har man meget svært ved at få øje på,
hvor Regeringen vil skabe de nye arbejdspladser, når store
landbrugsarealer skal tages ud af brug vil det betyde en mindre
planteproduktion, og det mindre dyrkningsareal betyder, at
landmændene må skære ned på antallet af dyr på marker og i stalde,
da der er stramme regler for, hvor mange køer, høns, grise eller
mink der produceres i forhold til det opdyrkede areal landmanden
råder over.

Direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, vil nu have 3F,
Fødevareministeren og Miljøministeren til at svare på, hvilke
grønne arbejdspladser det er, man henviser til, for de bliver ikke
skabt i landbruget.

“I landbruget har vi naturligvis en interesse i at opretholde en
bæredygtig og miljøskånsom produktion, men med de mange
restriktioner danske landmænd bliver overdænget med – og vel at
mærke restriktioner, som vores konkurrenter i resten af EU ikke
lever under, så er der altså ikke udsigt til, at der kan skabes
flere arbejdspladser i landbruget på baggrund af en grøn omstilling
af fødevareproduktionen. Tiltagene betyder jo reelt, at man
tværtimod mindsker produktionen”, siger Vagn Lundsteen.

 I Bæredygtigt Landbrug vil man gerne have oplyst, hvilke
arbejdspladser Regeringen og 3F henviser til, når man gang på gang
fremturer, at de grønne tiltag vil skabe nye arbejdspladser i
Danmark.

“Hvilke arbejdspladser er det, der tales om? Hvor mange
arbejdspladser mener regeringen, den grønne omstilling kan bidrage
med – og vigtigst af alt: hvad skal alle disse “grønne arbejdere”
egentlig arbejde med? Vi forlanger at få at vide, hvilke
arbejdspladser vi skal vente på – eller skal fødevareproducenterne
bare pakke kludene og rejse sydpå, hvor landbruget anses for at
være et aktiv for samfundet”, siger Vagn Lundsteen.

Problematisk at erstatte arbejdspladser i
udkants-Danmark

Gaard300

Hos Bæredygtigt Landbrug frygter man, at det bliver meget svært
at erstatte de tusindvis af arbejdspladser på slagterier, mejerier,
i håndværkerfirmaer og andre brancher, der direkte eller indirekte
lever af landbruget, når produktionen bliver reduceret. 3F har
peget på energiproduktion som vækstområde, men i Bæredygtigt
Landbrug frygter man, det er begrænset, hvor mange folk der kan
sidde på høstmaskinerne, og produktionen af bio-energi foregår så
effektivt, at man på Danmarks største Bioenergivirksomhed, Maabjerg
BioEnergy, blot har syv fuldtidsansatte medarbejdere i produktionen
af grøn energi.

“Den nuværende regering er i fuld gang med at nedlægge dansk
landbrug. Det går meget hurtigere end man er klar over på “Borgen”.
Randzoneloven er p.t. den mest synlige, men den er intet mod
Vandplanerne, manglende kvælstofnormer, efterafgrøder, sprøjtefrie
områder og nye vådområder”, lyder advarslen fra Vagn Lundsteen.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen