Glædeligt, at fakta nu skal danne grundlag for miljøindsats

De ansvarsfulde politikere i Fødevareudvalget har valgt ikke længere at lade sig vildlede af embedsfolk, som gennem de sidste tre årtier har påtvunget det danske samfund beslutninger med katastrofale konsekvenser for landbruget, og det glæder os i Bæredygtigt Landbrug, at det nu er fakta, der skal danne grundlag for politikernes beslutninger, siger Vagn Lundsteen efter

Vagn Maj 2012 

Bæredygtigt Landbrug glæder sig til at bidrage til arbejdet i
det faktaudvalg, som Folketingets Fødevareudvalg vil nedsætte for
at finde ud af, hvad der er reelt danner grundlaget for den danske
miljøpolitik.

 “Det glæder os meget at Fødevareudvalget og Miljøudvalget
nu ønsker at få belyst den faglige baggrund for de tidligere
Vandmiljøplaner og de kommende Vandplaner, og vi regner med, at
faktaudvalget vil tage stilling til, om det overhovedet er gavnligt
for vandmiljøet at reducere kvælstofudledningen yderligere. Vi
håber på, at man vil inddrage udenlandske eksperter i arbejdet, så
vi sikrer os, at vi i Danmark ikke fortsætter med at traske rundt i
de gamle spor, som har ført os ned i det hul, hvor vi befinder os i
dag”, lyder det fra direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn
Lundsteen, efter det onsdag stod klart, at Folketingets
Fødevareudvalg vil nedsætte et faktaudvalg, der i løbet af
efteråret skal undersøge grundlaget for den danske
miljøpolitik.

 “De ansvarsfulde politikere i Fødevareudvalget har valgt
ikke længere at lade sig vildlede af embedsfolk, som gennem de
sidste tre årtier har påtvunget det danske samfund beslutninger med
katastrofale konsekvenser for landbruget, og det glæder os i
Bæredygtigt Landbrug, at det nu er fakta, der skal danne grundlag
for politikernes beslutninger. Nu skal sandheden om vandmiljøets
tilstand og næringsstoffernes konsekvenser for miljøet frem på
bordet,” siger Vagn Lundsteen, der allerede nu er en del af
støttegruppen under Natur- og Landbrugskommissionen og
Kvælstofudvalget, der er nedsat under Natur- og
Landbrugskommissionen.

 “I Bæredygtigt Landbrug glæder vi os til at bidrage med
stærke faglige indspark, og så har vi en god kontakt med
udenlandske eksperter på området, som vi regner med, at politikerne
vil inddrage i arbejdet. I eksempelvis Sverige, Tyskland og Holland
gør man tingene væsentligt anerledes, end tilfældet er i Danmark,
og det til trods for, at vi alle arbejder ud fra de samme
EU-regler. Det er på høje tid, at grundlaget for de danske
vandplaner bliver evalueret”, siger Vagn Lundsteen.

VAndløb

 Bæredygtigt Landbrug stævnede den 27. april staten for
netop at få rettet op følgerne af de danske vandmiljøplaner og
randzonelovgivningen, og foreningen ser Fødevareudvalgets udmelding
som en stærk indikator for, at man nu er klar til at danne
grundlaget for vækst og arbejdspladser i landbruget.
Arbejdspladser, der især vil blive skabt i provinsen og i de
virksomheder, der forædler landbrugsprodukter. En produktion, som i
2011 stod for 57 procent af den samlede danske nettoeksport – men
som har potentiale til at vokse sig endnu større, hvis rammerne for
produktionen står mål med den miljøbelastning, der reelt stammer
fra landbruget.

 “Danmark har brug for vækst og arbejdspladser. Får dansk
landbrug konkurrencevilkår, som i vore nabolande, behøver vi
hverken at afskaffe helligdage eller øge arbejdstiden.
Produktionsapparatet i landbruget er klar til udfordringen, og
dansk landbrug kan øge produktionen væsentligt uden at det går ud
over miljøet”, lyder det fra Vagn Lundsteen.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen