Fjumreårsudtalelse en hån mod landbruget

Når Fødevareministeren udtaler at landbruget får et fjumreår til at få lavet randzonerne, er det endnu en provokation mod danske landmænd.

VAndløb

NaturErhvervsstyrelsen, som Fødevareministeren er øverste
ansvarlige for, har udsendt nogle komplet værdiløse kort.
NaturErhvervstyrelsen har trods lang forberedelsestid, (arbejdet
blev sat i gang for et år siden) ikke magtet at udsende retvisende
kort over, hvor der ifølge Randzoneloven skal etableres randzoner
på 10 meter, og det mener direktøren i Bæredygtigt Landbrug, Vagn
Lundsteen, er et stort problem for lodsejerne.

“Randzoneloven er et makværk, derfor har vi også stævnet staten
for denne lov. Vi forventer at stævningen vil få opsættende
virkning. Det betyder at når retten har talt, at loven bliver udsat
til rettens afgørelse af hele stævningssagen”, siger Vagn
Lundsteen.

Der er ca. 80.000 kilometer vandløb i Danmark. Hvis der skulle
etableres 10 randzoner på begge sider af vandløbene, ville
randzonearealerne blive på 160.000 hektar. Hertil kommer søer over
100 m2 og vandførende grøfter langs veje. Derfor
skal randzoner langs private haver, søer og i skove trækkes ud af
planerne.

Dernæst må randzonearealet maksimalt udgøre 5 % af ejendommens
dyrkbare areal. Det betyder at nogle ejendomme “kun” skal etablere
6 eller 8 meter randzoner langs vandløbene. Vagn Lundsteen mener
ikke der er rimelighed i, at lodsejerne selv skal kunne foretage
denne vurdering, når de, der har skabt reglerne, ikke engang selv
kan hitte rede på dem.

“Vi vil anbefale Fødevareministeren at trække Randzoneloven
tilbage. Vi tror ikke på Fødevareministeren, når hun udtaler at
landbruget kan få et fjumreår. Vi er sikre på, at hvis ikke vi får
stoppet implementeringen af loven nu, vil der falde bøder til højre
og venstre, samt efterfølgende træk i EU-støtten, som følge af
overtrædelse af Krydsoverensstemmelse. Det er den ånd, der hersker
hos Fødevareministeren, Fødevareministeriet og
NaturErhvervstyrelsen. Det er der utallige eksempler på”, siger
Vagn Lundsteen.

Af JTI 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.