Bæredygtigt Landbrug forstår ikke Fødevareministerens regnestykke

Mette Gjerskov siger, at for fremtiden bliver kravet til fødevareproducenterne, at de også skal levere en ekstra samfundsmæssig indsats i form af jobskabelse eller miljøbeskyttelse. Men hvor skal arbejdspladserne komme fra, spørger Vagn Lundsteen.

Mark500_200GRAF
“Hvis fødevareminister Mette Gjerskov vil skaffe endnu flere
arbejdspladser herhjemme, så er hun i færd med at gøre lige det
modsatte.” Det siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn
Lundsteen

Mette Gjerskov siger, at for fremtiden bliver kravet til
fødevareproducenterne, at de også skal levere en ekstra
samfundsmæssig indsats i form af jobskabelse eller
miljøbeskyttelse. Men hvor skal arbejdspladserne komme fra, spørger
Vagn Lundsteen.

“En reduktion i landbrugsarealet på 50.00 ha – eller nærmere
161.000 ha hvis der etableres randzoner ved alle vandløb, svarer
til at 7-8 pct. af det samlede landbrugsareal bliver taget ud af
drift. Og man behøver ikke finde den store regnestok frem for at
finde ud af, at et så stort indhug i landbrugsarealet ikke kommer
til at skabe nye arbejdspladser, men tværtimod vil reducere
landbrugsproduktionen og dermed også antallet af gode, sikre
arbejdspladser i primærproduktionen og resten af
fødevareindustrien, siger Vagn Lundsteen 

De store negative konsekvenser

I Bæredygtigt Landbrug har vi mere end svært ved at forstå
fødevareministerens regnestykke, og vi anmoder derfor Mette
Gjerskov om at genberegne de samfundsmæssige konsekvenser af
omlægningen af EU-støtten i en mere grøn retning – både hvad angår
arbejdspladser, eksport og ikke mindst den negative påvirkning af
landdistrikterne, siger Vagn Lundsteen.

Ifølge Jyllands Posten er regeringen er på vej med et politisk
indgreb, som skal reducere den direkte landbrugsstøtte til danske
fødevareproducenter med 700 mio. kr. – eller det der svarer 10 pct.
om året. En beslutning der kommer ganske kort efter, at EU har
vedtaget en ny fordelingsnøgle for fælleskabets samlede
landbrugsstøtte til de 27-medlemslande, som kommer til kostet det
danske landbrug 400 mio. kr.

Meget tyder desuden på, at Danmark bliver det eneste land i EU,
som kommer til at benytte denne ordning, som i høj grad bliver
konkurrenceforvridende, fordi danske fødevareproducenter i
fremtiden får langt mindre i landbrugsstøtte en kollegerne i de
andre EU-lande

Justinus Johannesen, journalist – jujo@baeredygtigtlanbrug.
dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen