Fremtidens landbrug bliver store virksomheder

Landbruget blive attraktivt for investeringsfonde og investeringsselskaber, som kan se fødevareproduktionen, som en fornuftig investering.

 Pløjemark i marts

“Om 20-30 år har vi 4.000 store svine- og kvægbrugere samt
planteavlere herhjemme, mens familiebrugene som vi kender dem i
dag, er helt væk. Der vil dog stadigvæk være nogle få aktive
deltidslandmænd tilbage.”, det siger seniorrådgiver, Henning Otte
Hansen, Fødevare Økonomisk Institut til www.baeredygtigtlandbrug.dk

Henning Otte Hansen tilføjer, at vi vil se en helt ny
organisering af landbruget, hvor bedrifterne erstattes af
virksomheder, fødevareproducenterne af direktører, mens den
skrøbelige selvfinansiering som vi kender den i dag, vil blive
erstattet af en langt mere bæredygtig aktiekapital.Kort
sagt,fremtidens landbrug bliver Big Business. 

Fornuftig investering

“Den ejer struktur, vi kender i dag, hvor sønnen overtager
gården efter faren vil stille og roligt forsvinde. Til gengæld vil
landbruget blive attraktivt for investeringsfonde og
investeringsselskaber, som kan se fødevareproduktionen, som en
særdeles fornuftig og holdbar investering”, siger Henning Otte
Hansen.

Henning Otte Hansen understreger, at det ikke efter han
opfattelse kommer til at gå ud over kvaliteten eller for den skyld
kvantiteten af landbrugsproduktionen, at der kun er nogle få
tusinde fødevareproducenter tilbage om 20 år.

 

Samme rammevilkår

“De store bedrifter vil være så effektive, at de sagtens kan
producere det samme antal slagtesvin og mængder mælk, som de
nuværende 12.000 fødevareproducenter kan. Til gengæld regner jeg
ikke med, at rammevilkårene bliver meget anderledes end, hvad vi
kender dem i dag. Vi får aldrig de samme lempelige vilkår, som de
har i Rumænien eller Bulgarien, hvor fødevarekontrollen og alle de
andre miljøkrav, en dansk fødevareproducent skal leve op til mildt
sagt er en by i Rusland, siger Henning Otte Hansen.

“Henning Otte Hansen tilføjer, at i et samfund som det danske,
hvor demokratiet spiller så stor en rolle i den daglige
samfundsdebat, vil der altid findes organisationer og
græsrodsbevægelser med en vis politisk indflydelse, der direkte vil
modarbejde en mere ekstensiv landbrugsproduktion.

 

Højtspecialiseret industri

Ifølge Henning Otte Hansen, er dansk landbrug om 20-30 år ikke
kun et spisekammer af kød, mælk og korn for de omkring seks
millioner mennesker, som det forventede antal indbyggere vil være,
men til den tid har landbruget har også udviklet sig til en højt
specialiseret industri, der takket være en effektiv udnyttelse af
landbrugsprodukterne, er blevet storleverandør til andre sektorer,
som energi, plast- og medicinalindustrien.

Af Justinus Johannesen, journalist,
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen