Fødevareministeren vildleder Folketinget

Fødevareministeren forholder sig ikke til det faktum, at de sidste to vandmiljøplaner kun har haft minimal effekt på vandmiljøet. Det siger tallene klart. Allerede inden vedtagelsen af vandmiljøplan 1, overholdte danske vandløb kravene til Nitratdirektivet.

VagnNatur500_200

Direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, udtaler at
Fødevareminister Mette Gjerskov vildleder Folketinget i sit svar
til Erling Bonnesen, Venstre.

 “Fødevareministeren forholder sig ikke til det faktum, at
de sidste to vandmiljøplaner kun har haft minimal effekt på
vandmiljøet. Det siger tallene klart. Allerede inden vedtagelsen af
vandmiljøplan 1, overholdte danske vandløb kravene til
Nitratdirektivet. Nitratdirektivet sætter en grænse for nitrat i
grundvand, søer og vandløb på 50 mg nitrat
pr. liter. Svarende til 11,3 mg Nitrat-N pr. liter. Det har vi på
intet tidspunkt været i nærheden af de sidste 40 år.

 Holland og Tyskland har tilladelse til at anvende høje
kvælstofmængder, så længe man ikke overskrider Nitratdirektivets
grænse på 11,3 mg Nitrat – N.

Billede Evaluering

       Klik
på billedet for at se måleresultaterne

 Nitratindholdet i vandløb er det, der normalt vurderes at
komme fra landbrugets dræn. I vor tid er forholdet mellem total N
og nitrat-N de fleste steder 100:90, men sådan har det ikke altid
været.  I 1970 var forholdet 100:50. Det vil sige halvdelen
fra landbruget og halvdelen fra byerne og industrien. Deraf kan
konkluderes, at det fald i totalkvælstof, der har været i de sidste
25 år skyldes effekten af spildevandsrensningen og stop for
ulovlige uledninger til vandløbene. Hvorimod bidrag fra landbruget
kun er faldet ganske lidt.

 Også Fødevareministerens udtalelse om at vore tal ikke er
vægtede med vandføringsevnen er forkert. Efter som at nedbøren er
steget fra 730 mm om året i 1987 til 770 mm om året i 2011, ville
en vandføringsevnekorrektion kun medføre en endnu mindre effekt af
vandmiljøplanerne. Vi bruger de rå data fra Naturstyrelsen og har
valgt ikke at korrigere eller manipulere med dem. Derfor er tallene
lige fra første vandmiljøplan og til i dag direkte
sammenlignelige.

 Vi mener derfor, at der er tale om vildledning af
Folketinget fra Naturstyrelsens og Fødevareministerens side.

Det ændrer ikke ved at Naturstyrelsen har glemt at informere
Folketinget om tingenes rette tilstand, inden Folketinget i 2009
vedtog den daværende regerings plan om “Grøn Vækst”.

Der har nemlig ikke været behov for en kvælstofreduktion, da vi
alle årene har levet op til EU’s Nitratdirektiv.  

Endda med flere længder.

Læs uddrag fra Fødevareministerens svar til Erling
Bonnesen på Landbrugsavisen ved at trykke her.

Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug

vtl@lfbl.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.