De seneste bankkrak er kun toppen af isbjerget

På trods af de restriktioner der allerede nu ligger i vejen for dansk landbrug, så har vi, ifølge Vagn Lundsteen, stadig det værste i vente.

VagnNatur500_200

Spar Salling og Sparekassen Østjylland er de to seneste
pengeinstitutter, der har måttet bukke under, som følge af at dansk
landbrug befinder sig i en voldsom økonomisk krise. Men ifølge Vagn
Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug, så vil langt flere
banker bukke under i de kommende år som følge af massive
nedskrivninger på værdierne i landbruget.

“De bankkrak, vi har set indtil videre, er kun toppen af
isbjerget. Der vil komme en dominoeffekt, hvor små banker på landet
med tætte relationer til det lokale erhvervsliv vil få det meget
svært, og vi ser allerede nu den direkte konsekvens af den store
gæld i landbruget som rente- og bidragsstigninger i bankerne”,
siger Vagn Lundsteen.

Vagn Lundsteen mener at de seneste 25 års investeringer i
forbindelse med Vandplanerne har kostet dansk landbrug dyrt i tabt
konkurrenceevne, og han nævner specifikt at kvælstofkvoterne alene
har kostet danske landmænd 3. mia. kroner om året siden de blev
indført. Derudover kommer andre tiltag, som kollegerne i de øvrige
EU-lande ikke skal leve op til, så som slæbeslanger til udbringning
af gylle, pesticidafgifter på 200 kroner per hektar, og i
særdeleshed harmonikravene, der eksempelvis tillader 2,3
dyreenheder per hektar i Holland og blot 1,4 i Danmark. Et forhold
som har betydet en himmelflugt for jordpriserne i Danmark.

Men, på trods af de restriktioner der allerede nu ligger i vejen
for dansk landbrug, så har vi, ifølge Vagn Lundsteen, stadig det
værste i vente.

“Når vandplanerne træder i kraft, og den øgede vandstand i
vandløbene starter forsumpningen af Danmark, så vil det medføre, at
det bliver urentabelt at dyrke jorden i store områder. Så snart
vandløbene stopper til og drænanlæggene mister deres effekt, så vil
det, ifølge Bæredygtigt Landbrugs beregninger, koste 75 mia. kroner
i tabte værdier. Det er altså et beløb, som bankerne kan se frem
til at nedskrive værdien af landbrugskunderne med de kommende år,
og det vil slå bunden væk under en lang række af de små banker i
landdistrikterne,” siger Vagn Lundsteen. 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.