Dansk kvælstofreduktion uden effekt i 20 år

Selv om dansk landbrug har mere end halveret udledningen af kvælstof til vandmiljøet, så har kvælstofkoncentrationen i vandmiljøet ikke ændret sig nævneværdigt i 20 år. Den canadiske forsker, professor David Schindler er overbevist om, at det er fosfor, og ikke kvælstof, der er afgørende for vandets indhold af kvælstof.

Målinger fra vandløb

Fuldskalaforsøg er vejen frem

Danske kvælstofpolitik bygger i for høj grad på
laboratorieforsøg, som foregår i små, lukkede miljøer. Det mener en
af verdens førende forskere på kvælstofområdet, Dr. David
Schindler, professor i økologi. Han siger til
www.baeredygtigtlandbrug.dk, at der er behov for at lave
fuldskalaforsøg ude i naturen, da man ikke i et laboratorie kan
regulere for de naturlige processor, der i naturen udligner
forholdet imellem kvælstof og fosfor i vandmiljøet. En proces, der
blandt andet foregår ved at cyanobakterier trækker kvælstof ud af
atmosfæren, hvis balancen imellem fosfor og kvælstof er gået skævt
i vandmiljøet.

 

Dr. David Schindler har undersøgt processerne i fuldskala
sø-miljøer i Canada siden 1969, og hans forskning viser entydigt,
at tilfører man fosfor til en sø, så henter søens population af
kvælstoffikserende cyanobakterier (blågrønalger) selv kvælstof ned
fra atmosfæren for at udligne forholdet mellem kvælstof og
fosfor.

Dr. David Schindlers forskning viser, at det er fosfor, ikke
kvælstof, der er den afgørende faktor for sundhedstilstanden i et
ferskvands vandmiljø.

Hør Dr. David Schindler fortælle om sine studier ved at trykke
på filmen herunder.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.