Bestyrelsen fik overvældende opbakning fra generalforsamlingen

De 185 fremmødte på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling i Middelfart havde masser af ros til bestyrelsen. Kampen for bedre vilkår for danske landmænd fortsætter ufortrødent.

Bestyrelsen 2012

Der var masser af ros og skulderklap på generalforsamlingen til
det store arbejde, som Bæredygtigt Landbrugs bestyrelse har brugt
kræfter og masser af tid på, siden foreningen så dagens lys.

 “Det er et fantastisk arbejde, BL har udført i det
politiske system. Medlemmerne i bestyrelsen med formanden i spidsen
har slidt og slæbt for at landbrugets rammevilkår ikke skal
forringes, og stor tak for det, fordi fra Axelborg, er der ingen
hjælp at hente, “sagde Kjeld Munk Rasmussen fra Vest
Himmerland.

 

Stort pres fra Axelborg

Kjeld Munk Rasmussen opfattede Nordsjællands Landboforenings
beslutning om at melde sig ind i BL, som en stor falliterklæring
for Landbrug & Fødevarer. Han opfordrede derfor alle på
generalforsamlingen til at støtte kollegerne i Nordsjælland, fordi
de er under et stort pres fra det etablerede system på Axelborg,
som han udtrykte sig. Kjeld Munk Rasmussen tilføjede, at han følte
sig overbevist om, at Nordsjællands Landboforening bare var den
første i en lang række udmeldelser, som Landbrug & Fødevare må
se i øjnene vil komme i den kommende tid.

 Medlemmer ville give flere midler til Bæredygtigt
Landbrug

Peter Kjær Knudsen fremførte, at det var uden sidestykke, hvad
B&L havde opnået for det forholdsvis beskedne kontingent på
1600 kr.

“Hvis vi ser på alle de millioner, som de svømmer i på Axelborg
med promille- og pesticidafgifter, så er det nærmest ikke til at
fatte, at I har haft så stor indflydelse og medvirket til at skabe
så mange, positive resultater med forholdsvis et så beskedent
budget “, sagde Peter Kjær Knudsen.

Han tilføjede, at efter hans mening, skulle BL også have del i
de mange millioner fra promille- og pesticidafgifterne. Christian
Castenskiold svarede, at de mange midler fra promille- og
pesticidafgifterne hverken skal gå til Axelborg eller til
Bæredygtigt Landbrug – de skal, så vidt det er muligt, føres
direkte tilbage i lommerne hos den enkelte landmand.

 Bæredygtigt Landbrug skal kæmpe
videre

Peter Kiær, som er nyt bestyrelsesmedlem i BL sagde, at takket
være foreningen, er vi godt på vej med at få fjernet dele af de
forhadte vandplaner.

“Nu skal vi til at kæmpe en lige så intens kamp for at de
nuværende kontrolregler af vores husdyr bliver lempet eller bedst,
hvis de helt forsvinder i sin nuværende form. Det samme gør sig
også gældende for bestemmelserne omkring efterafgrøderne,” sagde
Peter Kiær.

 Økonomien har stor betydning

Peter Boesen Jensen havde et forslag om, at bestyrelsen skal
have en passende aflønning – om nødvendigt med en
kontingentstigning. Forslaget blev vedtaget, og det er nu op til
bestyrelsen at fastsætte et passende honorar for det store
arbejde.

Den afgående formand, Christian Castenskiold takkede og sagde,
at det var meget vigtigt for foreningen, at økonomien var der hele
tiden, så BL kan fortsætte sit store arbejde for at forbedre
fødevareproducenternes rammevilkår.

 Forslag trukket tilbage

Et forslag fra Jørn Rasmussen om at nægte at følge reglerne i de
vedtagne vandplaner, hvis der ikke inden for en måned kan
fremlægges faglige beviser for vanplanernes nytte blev efter
anbefaling fra bestyrelsen trukket tilbage.

 Medlemmer opfordrede til civil
ulydighed

Hans Michelsen opfordrede til en anden form for civil ulydighed
vedr. de udvidede bræmmer omkring vandløb.

“Lad os pløje ud til samme kant, som vi plejer. Det hjælper
ikke, hvis en enkelt gør det, men hvis halvdelen af landmændene gør
det, så tør de ikke tage hektarstøtten fra os, for så vil det
finansielle system bryde sammen”, sagde Hans Michelsen. At dømme på
klapsalverne efter indlægget var der opbakning til at skride til
handling.

 Bedre rammevilkår

Den generelle holdning hos de mange der tog ordet på
generalforsamlingen var, at Bæredygtigt Landbrugs helt store opgave
i de kommende år, er at slås og kæmpe for bedre rammevilkår.
Dernæst skal BL og lokalforeningerne være meget bedre til at sælge
og profilere den kæmpestore betydning, som dansk landbrug har for
Danmarks velfærd og statens husholdning.

Der var også bred enighed om, at politikerne og befolkningen
ikke helt er klar over, hvor stor betydning, landbruget har for, at
vi også i fremtiden kan have et velfungerende samfund.

Det var også generalforsamlingens holdning, at Bæredygtigt
Landbrug ikke kun er en døgnflue, der var etableret for at få
fjernet vandplanerne fra den politiske dagsorden, og derfor blev
der efterlyst visioner for organisationens videre arbejde.

 Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen