Bæredygtigt Landbrug har brug for L&F i kampen mod Vandplanerne

Flemming Fuglede Jørgensen, formand hos Bæredygtig Landbrug anmoder Landbrug og Fødevarer om at støtte op om kravet om en evaluering af Vandplanerne.

Formand Flemming

Vi har brug for Landbrug & Fødevarers opbakning i kampen mod
vandplanerne

I Bæredygtigt Landbrug arbejder vi 24 timer i døgnet for at
komme de urimelige vandplaner til livs.

Vi har på nuværende tidspunkt alle de faglige argumenter, som
politikerne behøver for at kunne tage en velfunderet, faglig og
saglig beslutning, om en hurtig evaluering af 25-års vandplaner,
hvor uafhængige internationale eksperter står i spidsen.

Og det er først og fremmest på det her området, at BL bruger
sine kræfter for øjeblikket. Vi håber, at kunne råbe politikerne
op, og er derfor i daglig kontakt med de folkevalgte på Borgen. Og
det er især på det her område, vi gerne vil have Landbrug &
Fødevareres opbakning.

I Bæredygtigt Landbrug er vi i besiddelse af mere end en million
vandanalyser fra Naturstyrelsen, som er  taget igennem de
seneste 25 år rundt omkring i Danmark. Analyserne lyver ikke og
viser tydeligt, at indholdet af næringsstoffer i vandmiljøet ikke
er blevet nævneværdigt lavere til trods for, at staten har brugt
milliarder og atter milliarder til ikke mindre end tre
vandhandlingsplaner.

Til gængæld viser analyserne, at naturen har fundet sit eget
niveau, når vi taler om næringsstoffer i vandmiljøet. Ja, faktisk
viser undersøgelser, at der er lige så meget eller endnu mere
næringsstoffer i vandmiljøet i naturområder og skov, end der er i
de vandløb, der grænser op til større landbrugsområder.

Vi har inviteret Landbrug & Fødevarer med i kampen for at få
politikerne hurtigt muligt til at evaluere 25-års forfejlede
vandplaner. I BL føler vi heller ingen trang til at tage æren for,
at vi er nået så langt med beviserne, efter vi i månedsvis har
kæmpet med myndighederne, om at få udleveret de nødvendige
oplysninger, så vi kan råbe politikerne op.

Hvis dansk landbrug skal overleve skal der handles her og nu.
Derfor har vi ikke brug for mere snik snak. Nu skal ærmerne smøges
op, og det skal ske i fuld åbenhed. Ikke noget med, at der skal
forhandles bag lukkede døre og mørke gardiner.

I Bæredygtigt Landbrug vil vi gerne mødes med Landbrug &
Fødevarer, og vores forslag er, at vi mødes med tre
bestyrelsesmedlemmer fra hver organisation samt vores egne
journalister, som så kan tage referat fra slagets gang.

Vi i BL siger tusind tak for indbydelsen fra Effektiv Landbrugs
redaktion, om at mødes med formanden for Landbrug og Fødevarer på
Fyn – og en særlig tak for jeres tilbud om gratis kaffe og
kager.

Om vi skal mødes i København eller på Fyn er for os fuldstændig
lige gyldigt. Det eneste vi kræver er,  at der sker noget, som
hurtigst muligt medvirker til at forbedre fødevareproducenternes
rammevilkår. Vi kan ganske enkelt ikke vente længere.

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand Bæredygtigt Landbrug

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen