25 år som duks har ikke styrket landbrugets konkurrenceevne

Bæredygtigt Landbrug kræver bevis for, at dansk enegang på miljøområdet har været til gavn for fødevareproducenterne i Danmark.

 Pløjemark i marts

“Når miljøminister Ida Auken (SF) postulerer, at danske
virksomheders konkurrenceevne styrkes, når Danmark ifører sig
førertrøjen på miljøområdet, så er det en påstand, vi i Bæredygtigt
Landbrug kræver, at ministeren kan dokumentere,” siger direktør i
Bæredygtigt Landbrug Vagn Lundsteen.

Miljøministeren udtalte først på ugen, at danske virksomheder på
lidt længere sigt vil drage fordel af at være langt fremme med at
anvende skærpet miljøteknologi i forhold til vores konkurrenter.
Ida Auken ser også skrappere nationale krav til danske producenter
som en konkurrencemæssig fordel, når produkterne skal sælges, og
det synspunkt har Bæredygtigt Landbrug nu anmodet Miljøministeren
om at føre bevis for.

“Fødevareerhvervene har svært ved at forstå, hvordan
produktionshindringer og ekstra afgifter kan være en gevinst for
landbrugserhvervet, når varerne sælges på et globalt marked med
fuld konkurrence, hvor prisen er det vigtigste parameter. Når
omkostningerne i produktionen stiger, så kræver det, at salgsprisen
stiger tilsvarende eller mere for at opretholde økonomien i
produktionen. Den merpris har vi ikke kunnet opnå i den danske
fødevareproduktion efter 25 år som Europas duks, ” siger Vagn
Lundsteen, som mener at de stramme danske nationale krav er
kraftigt medvirkende til at affolke arbejdsmarkedet i
landdistrikterne og nedlægge danske landbrug.

Danmark taber kampen om arbejdspladser og
indtjening

Vagn Lundsteen

“Når danske landmænd skal leve med at producere afgrøder med 30
procent mindre kvælstof, end man må benytte i Slesvig-Holsten – og
deraf har 30 procent lavere udbytte ud af sine anstrengelser, når
kornet skal sælges på lige vilkår. Og når Danmark – uden
sammenligning – har verdens højeste pesticidafgifter, er det meget
svært at se, hvordan det skal kunne gavne konkurrenceevnen. Man
benytter altså kun gødning og pesticider, fordi de er nødvendige i
produktionen, hvis man vil opnå fødevarer af en høj kvalitet,”
siger Vagn Lundsteen.

Vagn Lundsteen beklager, at de danske særregler for
planteavlsproduktionen allerede har betydet, at dansk korn er af så
dårlig en kvalitet, at næsten alt dansk brød er bagt med korn fra
udlandet, og den tendens frygter Vagn Lundsteen vil fortsætte, hvis
Danmark fortsætter sin enegang på miljøområdet.

“Når Danmark gang på gang vælger at sætte sig op på en piedestal
på miljøområdet, styrker man ikke konkurrenceevnen – man taber
kampen om arbejdspladser og indtjening,” lyder det fra Vagn
Lundsteen.

 Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen