Jan Hjeds: Afvanding er Danmarks største udfordring

Jan Hjeds understregede, at det først og fremmest er manglende grødeskæring og fjernelse af sediment, der er skyld i oversvømmelser, som ødelægger store arealer.

Hjeds

“Effektiv afvanding er simpelthen den mest grundlæggende
forudsætning for al landbrugsdrift, økologisk såvel som
konventionel. Derfor er afvanding måske landbrugets største
fremadrettede udfordring.

Det sagde cand.agro. Jan Hjelds til vækstkonferencen i Den Sorte
Diamant.

Jan Hjeds understregede, at det først og fremmest er manglende
grødeskæring og fjernelse af sediment, der er skyld i
oversvømmelser, som ødelægger store arealer.

Drænanlæg sikrer fødevareproduktion i
Danmark

“Vandløbsrestaurering består af hævning af bunden ved udlægning
af grus i vandløbet. Når bunden hæves, og slam og grøde ikke
fjernes, hæves vandstanden. Vandplanerne antager, at kun arealer
nær vandløbet oversvømmes de tager ikke højde for, at der findes
drænanlæg,” sagde Jan Hjelds.

I følge Jan Hjelds er værditabet i jordbrug og følgeindustri,
som følge af vandplanerne, 80 milliarder kroner – eksporttabet 20
milliarder kroner.

 “Jeg er også gerne, at den traditionelle konflikt mellem
miljøinteresserne og afvandingsinteresserne stopper, når vi nu ved,
at der findes operationelle løsninger, der tilgodeser begge dele.
Hvorfor skal vi så have denne udmarvende konflikt,” sagde Jan
Hjeds.

Lad os derfor rette miljøinvesteringerne derhen, hvor der reelt
kan opnås forbedringer og mest miljø for pengene, sluttede Jan
Hjeds. 

Tekst: Justinus Johannesen , Foto: Jakob Tilma

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen