Fosforplaner katastrofale for miljøet

Ifølge flere eksperter vil regeringens fosforudspil føre til mere forurening - ikke mindst med fosfor.

Foto: Værebro Å-laug

“Det er en katastrofe, hvis miljøminister Ida Auken (SF) tror,
det er muligt at fjerne 30 tons fosfor fra 57 udvalgte søer hvert
år med at ændre vandløbenes tilstand, så der opstår naturlige
oversvømmelser.”

Det siger cand.agro. Jan Hjeds, som i en årrække har beskæftiget
sig med konsekvenserne af vandplanerne for dansk landbrug.

Jan Hjeds understreger, at der ligger en fosforpulje i jorden,
som er bundet på grund af iltning. Når jorden vandmættes, frigives
fosforet, som dermed bliver vandopløseligt.

Skadeligt for miljøet

“For hver hektar jord, som bliver oversvømmet, bliver der
frigivet mellem 1,4 og 1,8 tons fosfor, som ryger direkte ud i
vandmiljøet. Det vil med andre ord sige, at hvis miljøministeren
beslutter sig for at oversvømme 1.500 HA, så vil mellem 2.100 og
2.700 tons fosfor blive frigivet fra jorden, og ryge direkte i åer
og vandløb til stor skade for miljøet, siger Jen Hjeds.

Kommunernes ansvar

Ifølge miljøminister Ida Auken skal 1.500 HA udpeges til
naturlige rensningsanlæg – de såkaldte fosforvådområder. Jorden i
fosforvådområderne må hverken pløjes, sprøjtes eller gødskes, og
det er kommunernes ansvar at indgå aftaler med de berørte lodsejere
om at de skal lægge landbrugsdriften om for at give plads til de
nye fosforvådområder.

Omkring 375 HA skal omlægges til fosforvådområder inden udgangen
af 2012, og staten bidrager med 82 mio.kr. til projekterne.

Miljøministeren håber, at de mange projekter kan være med til at
begrænse udledningen af fosfor med 30 tons årligt.

Kasper Jensen, agronom phd. studerende ved Københavns
Universitet siger, at vådområderne sagtens kan ende som store
forureningskilder i stedet for som naturlige rensningsanlæg.

Af Justinus Johannesen, journalist – Bæredygtigt Landbrug.
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.