Faglighed og saglighed mangler i pesticidplaner

Danmark er langt foran EU-kollegerne med hensyn til at sænke sprøjteforbruget, men Ida Auken vil alligevel skævvride konkurrenceforholdet yderligere.

ida

Bæredygtigt Landbrug må desværre endnu engang konstatere, at
hele problematikken om brug af pesticider i landbruget, kører på en
politisk og populistisk dagsorden, hvor faglighed og saglighed er
en by i Rusland.

Friske tal fra EU viser, at danske fødevareproducenter har et
betydeligt lavere forbrug af pesticider end kollegerne i de andre
EU-lande. For hver gang en tysk landmand hælder en liter
svampemiddel i sprøjten, bruger en dansk fødevareproducent kun 0,3
liter.

Danmark sprøjter langt mindre end Tyskland

Undersøgelsen viser desuden, at de delstater i Tyskland, som har
det højeste forbrug af pesticider ligger op til den danske grænse.
Deres landbrugsjord er fuldstændig identisk med den danske, og
derfor har de behov for at sprøjte lidt hyppigere end deres
kolleger de andre delstater.

Danske fødevareproducenter kan også bryste sig af, at der ikke
findes skyggen af pesticidrester i de madvarer, som er produceret i
Danmark, og at deres lovbestemte forbrug af pesticider heller ikke
udgør nogen risiko for grundvandet.

Tiltrængt med nye standarder

Men alligevel så hilser Bæredygtigt Landbrug det velkomment, at
Miljøministeriet endelig er begyndt at interessere sig for andet
end den såkaldte behandlingshyppighed, der ikke siger særligt meget
om belastningen af omgivelserne.

Den nye pesticidafgift bliver i fremtiden udregnet på baggrund
af en ny målenhed en PesticidBelatningsIndikator(PBI), der skal
måle pesticidernes belastning for mennesker, dyr, planter og
grundvand. Til gengæld er der ikke taget stilling til, om den
nuværende indikator, behandlingshyppigheden skal bevares.

BL synes at det er besynderligt, at miljøminister Ida Auken (SF)
på basis af ganske få statistiske oplysninger kan fast slå at fra
2007 til 2010 er fødevareproducenternes forbrug af sprøjtemidler
blevet 30 procent mere belastende for naturen. Ministeren burde
vide, at danske landmænd i god tro kun bruger pesticider, som er
blevet godkendt af Miljøstyrelsen, fordi de har tillid til, at de
ikke skader eller er til alvorlig fare for naturen.

 Ganske få år

Ida Auken (SF) understreger, at den nye pesticidafgift skal få
fødevareproducenterne til at vælge de mindst belastende produkter.
Miljøministeren tilføjer samtidig, at hun regner med, at
miljøbelastningen vil falde med 40 procent i løbet af nogle ganske
få år.

Miljøministeren  regner med, at de nye pesticidafgifter vil
skæppe med 150 mio. kr. årligt i den slunkne statskasse til
gengæld, så bliver landbrugets skattelettelser på en halv milliard
ikke rullet tilbage.

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug
-jujo@barerdygtigtlandbrug

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen