Danske fødevareproducenter mest forgældede i EU

Henrik Zobbe mener, at de danske banker har været for rundhåndede i forhold til landbruget i de forløbne år.

Zobbe

“Når vi sammenligner danske fødevareproducenter med landmænd i
det øvrige EU kan vi se, at de danske fødevareproducenter har langt
mere gæld end kollegerne i resten af fællesskabet. I de 27-EU lande
udgør fødevareproducenternes gæld i gennemsnit 15 procent af
aktivernes værdi. I dansk landbrug er gældsprocenten 54 procent,”
det siger dir. i Fødevareøkonomisk Institut, Henrik Zobbe.

Bankerne for rundhåndede

“Danske landmænd er i særklasse de mest forgældede i EU, og en
af årsagerne kan være at bankerne har været for rundhåndede med
udlån. Det er ingen hemmelighed, at danske fødevareproducenter har
haft mere end nemt med at finansiere projekter og andre
investeringer, som intet som helst har at gøre med den primære
landbrugsbedrift, siger Henrik Zobbe i forbindelse med præsentation
af en ny rapport, som FOI har udarbejdet omkring landbrugets
indtjening og konkurrenceevne.”

Henrik Zobbe tilføjer, at bankerne desuden i en årrække har
givet relativt svage fødevareproducenter lov til at belåne
friværdierne og bruge pengene til at ekspandere og dække underskud
på den daglige drift.

Sorte tal på bundlinjen

“For øjeblikket har vi omkring 1100 bedrifter, som har det mere
end svært rent økonomisk, og flere af disse er store gårde, som har
en stort to cifret millionbeløb i gæld. Jeg ser ikke de store
problemer i, at disse bedrifter får nye, yngre, driftige ejermænd,
som forstår sig på at drive en stor bedrift, så den har sorte tal
på bundlinjen. Det er jo ikke CPR-nummeret, som afgør om man er en
dygtig fødevareproducent, siger Henri Zobbe.

Kreditklemme

“Til gengæld frygter jeg meget den kreditklemme, der rammer
landbrugserhvervet særdeles hårdt i øjeblikket, fordi
fødevareproducenterne ikke kan låne en eneste krone til blandt
andet vedligeholdelse af deres bedrifter. Kreditklemme kan nemt
komme til at medføre en større eller mindre nedgang i produktion,
som så igen rammer slagterierne og mejerierne i form af færre og
mindre leverancer. Denne uheldige udvikling kan nemt komme til at
koste arbejdspladser, og dem har vi som bekendt ikke for mange af
for øjeblikket – især ikke i det såkaldte udkantsdanmark, siger
Henrik Zobbe.

Sårbar situation

Mens den økonomiske produktivitet – indtjeningsevne i dansk
landbrug de seneste årti er faldet med 1,2 procent om året, er
erhvervets gæld samtidig vokset fra 170 mia. til 359 mia. kr.

“Med en gæld af den størrelse har fødevareproducenterne bragt
sig i en særdeles sårbar situation. Når renten på et tidspunkt
stiger, kan følgerne for det samlede erhverv derfor blive ganske
alvorlige.”

Henrik Zobbe understreger, at en gruppe af store danske
fødevareproducenter til trods den økonomiske krise klarer sig
udmærket. De har hverken købt jord eller bygget stalde, da priserne
toppede. Desuden har de også en høj produktivitet, en solid økonomi
og har heller ikke kastet sig ud i andre risikable investeringer,
slutter Henrik Zobbe.

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug –
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.