Gammel Pesticid-artikel plantet for at skade landbruget

En to år gammel historie blev bragt på dagen for protestmøde for at skade landbruget.

Vagn Nov 11

GrovvareNyt skriver fredag, at historien omkring den ulovlige
import af pesticider, bragt den 12. december via Ritzau,
oprindeligt er fra 18. november 2009. Historien blev bragt i
morgenpressen som hovedhistorie samme dag, som Landbrug &
Fødevarers protestmøde mod Vandplanerne fandt sted i Korsør.

Det er altså en gammel historie, som blev fremlagt som en nyhed.
Uanset det alvorlige i sagen, er det dybt kritisabelt at nogen
vælger at fjerne fokus på det store møde i Korsør, hvor blandt
andet Miljøminister Ida Auken var deltager.

Næstformand i Landbrug og Fødevarer, Henrik Frandsen var i
medierne mange gange i løbet af formiddagen. Han gjorde på fin vis
rede for det forkastelige, samtidig med at han forklarede
problemerne omkring langsomme godkendelser af nye pesticider.

De nye informationer efterlader dog os alle efterfølgende med
noget røde ører; “hvorfor fortalte de mange pressefolk ikke
næstformanden, at det var en gammel historie”?

Det efterlader også vores miljøminister Ida Auken i samme rolle.
Nogen har haft en interesse i at vildlede ministeren og
fremprovokere en ubehagelig situation samme dag, som ministeren
skulle i dialog med landbruget.

Nogen vil miskreditere landbruget

To dage senere kommer så kritikken fra Folketingets
statsrevisorer for manglende indsats mod sikring af grundvandet. Og
i dag fredag har Miljøministeren så barslet med en forøgelse af
pesticidafgiften, fra ca. 500 mio. kroner til 650 mio.

“Det virker ikke tilfældigt”, udtaler direktør i Bæredygtigt
Landbrug, Vagn Lundsteen. “nogen har en interesse i at miskreditere
landbruget i en useriøs grad. Det svarer til at øge afgiften på
benzin fordi, der er nogle bilister, der for to år siden kørte over
for rødt lys”!

“Vi mener i stedet, at man burde se på giftigheden og forbruget
af de pesticider, der i dag er en vigtig del af moderne planteavl.”
udtaler Vagn Lundsteen.

På baggrund af en henvendelse til Miljøministeren fra
Bæredygtigt Landbrug, udtaler Vibeke Møller, Miljøstyrelsen:
“Grænseværdien for pesticider er politisk fastsat til et meget lavt
niveau – ud fra et forsigtighedshensyn. – Hvis der findes
pesticider over grænseværdien i grundvand som følge af punktkilder
eller tidligere tiders mere lempelige godkendelser m.m. betyder det
derfor ikke, at der en sundhedsmæssig risiko”!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.