Fokus på bæredygtighed, arbejdspladser og vækst

Miljø og vækst for landbrugsbranchen er ikke hinandens modsætninger; tværtimod. Hvis vi tør tænke i nye baner og tager begrebet "bæredygtighed" ind i hele tankegangen, kan vi nå langt.

Christian Castenskiold

Af Formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian
Castenskiold

Fødevareministeren har bestemt, at der skal nedsættes en
landbrugskommission. Dette tiltag hilser vi meget velkommen i
Bæredygtigt Landbrug. Der er nemlig hårdt brug for nytænkning i
Danmark – ikke mindst på landbrugsområdet. Vi håber på, at den
forestående landbrugskommission vil sætte fokus på bæredygtighed
for landbrugsproduktionen både hvad angår miljøet, en øget eksport
og skabelsen af nye arbejdspladser.

Miljø og vækst for landbrugsbranchen er ikke hinandens
modsætninger; tværtimod. Hvis vi tør tænke i nye baner og tager
begrebet “bæredygtighed” ind i hele tankegangen, kan vi nå langt.
Både international og national forskning viser, at landbruget
udleder færre næringsstoffer til naturen end vi troede, og derfor
mener Bæredygtigt Landbrug, at landbrugskommissionen også skal
kigge på, hvordan de danske rammer for landbrugsproduktionen er
udformet i forhold til rammerne hos de øvrige medlemmer af EU.

Danmark har altid været et foregangsland på landbrugsområdet,
men skal vi fortsat være i front, så er det nødvendigt at satse
hårdt på forskning indenfor fødevareproduktion og planteavl.
Landbruget har ressourcer og viden til at skabe vækst i samfundet –
både hvad angår indtjening til fællesskabet og ved fremdyrkelsen af
nye arbejdspladser – og udviklingen af erhvervet kan ske uden at
det går ud over miljøet. Politisk fokus på intelligente
produktionsformer vil styrke både indtjeningen og miljøet, men for
at det kan sættes i system, så kræves der en langsigtet
handlingsplan for landbruget.

Hos Bæredygtigt Landbrug sætter vi vores lid til, at ministeren
og resten af det politiske system vil være med til at tænke nyt.
Første træk er at tage den faglige kundskab og erfaring med i
kommissionen, så vi får dem, der har hænderne langt nede i
virkeligheden med i udviklingsarbejdet. Så vi ikke havner i et rent
skrivebordsarbejde, hvor gamle papirer blot får ny indpakning; det
har vi set nok af. Landbruget skal tages med på råd, når vi sammen
skal skabe rammerne for en bæredygtig fremtid i Danmark.

Det er i krisetider, vi bliver tvunget ud i nye tankesæt, så tag
chancen og tænk i udviklingsmuligheder i stedet for begrænsninger.
Den danske fødevaresikkerhed er i verdensklasse, og på miljøområdet
er vi også blandt frontløberne, så lad os udnytte det potentiale
dansk landbrugsproduktion har på verdensmarkedet til at skabe vækst
i hele det danske samfund.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.