DCE sår tvivl om ålegræs som indikator

DCE kan ikke påvise en sammenhæng imellem udvaskning af kvælstof og udbredelsen af ålegræs i danske farvande.

 ålegræs

I den netop offentliggjorte NOVANA-rapport fra DCE (Nationalt
center for miljø og energi) skriver forskerne, at til trods for at
vandmiljøet har fået tilført betydeligt mindre kvælstof i Danmark,
så har det ikke betydet en opblomstring af ålegræs.

Ålegræs er ifølge direktør for DCE, Kurt Nielsen, den mest
præcise indikator for et godt vandmiljø i Danmark, men en analyse
af udbredelsen af ålegræs i Danmark foretaget fra 1989 til 2010 sår
nu tvivl om, hvorvidt ålegræs kan bruges som en præcis indikator i
vandmiljøet. I NOVANA-rapporten konkluderer forskerne:

“Mod forventning afspejler udviklingen i ålegræssets dybdegrænse
således ikke det faktum, at kvælstofkoncentrationen i fjorde og
kystnære områder generelt er halveret siden 1989.”

Forskerne skriver også, at den manglende udbredelse formodentlig
skyldes, at vandet ikke er blevet mere klart siden 1989 i hverken
de åbne farvande eller i fjordene.

Hent NOVANA-rapporten ved at klikke
her

Kurt Nielsen ser ingen forbedringer

Kurt Nielsen DCE

NOVANA-rapporten beskriver tillige med, at der er sket
forbedringer i vandmiljøet, hvor der generelt er stor fremgang for
bunddyrene i de danske farvande. Konklusionerne står i skarp
kontrast til de udtalelser, som DCE´s direktør, Kurt Nielsen, den
29. november fremkom med på Danmarks Naturfredningsforenings
Hummerkonference på Christiansborg. Her udtalte direktøren:

 “Selv om landbruget siden midt af 80érne næsten har
halveret udledningen af kvælstof og fosfor til de danske fjorde, er
deres tilstand ikke forbedret nævneværdigt. DCE´s undersøgelser
viser også, at vandkvalitet i vandløbene heller ikke har ændret sig
til det bedre siden 2003.” 

På trods af NOVANA-rapportens konklusion, så afholdt Kurt
Nielsen sig den 29. november ikke fra at fremhæve ålegræs som den
bedste indikator til måling af vandkvaliteten i de danske
farvande:

“Det er DCE´s opfattelse, at ålegræs fortsat er den bedste
indikator til at måle miljøkvaliteten i havet. Vi kan se, at
ålegræsset er så godt som stoppet med at gro langs kysterne, fordi
vandet er uklart, som følge af udvaskning af kvælstof fra
landbruget. Vi har derfor regnet ud, at udledningen af kvælstof
skal nedbringes med omkring 30.000 ton kvælstof inden 2015.”

Det har hidtil været DCE´s antagelse, at en begrænset udledning
af kvælstof ville medføre en betydelig opblomstring af ålegræs.
Denne opblomstring er ifølge DCE´s egen NOVANA-rapport udeblevet,
og der synes derfor ikke at være belæg for at bruge ålegræs som
indikator i vandmiljøet.

Se slides fra Kurt
Nielsens oplæg fra Hummerkonferencen ved at klikke her.

Af Jakob Tilma jti@baeredygtigtlandbrug.dk og Justinus
Johannesen
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen