5.300 km vandløb skal genoprettes

Miljøminister Ida Auken (SF) præsenterede fredag vandplanerne, som Danmark nu sender afsted til godkendelse i EU. 2000 km vandløb fra de oprindelig planer er klassificeret om.

OVERSVOEMMELSE500_200

Danmark kan i årene fremover se frem til hyppigere
oversvømmelser efter miljøminister Ida Auken (SF) fredag
eftermiddag fremførte regeringens endelige vandplaner under en
pressekonference på Christiansborg.

5.300 kilometer vandløb skal genoprettes i Danmark, så de kommer
i god økologisk tilstand, så i den hektiske fase der har ført op
til offentliggørelsen af Vandplanerne er 2.000 kilometer vandløb
altså blevet omklassificeret, og i Miljøministeriets
pressemeddelelse fremgår det også, at genopretningen ikke gælder
for alle de samme vandløb, som oprindeligt blev foreslået i
forbindelse med den offentlige høring af vandplanerne.

Nu har lodsejerne langs vandløbene så to uger til at gøre
indsigelser i forbindelse med en ny offentlige høring, og
Bæredygtigt Landbrug opfordrer til, at alle landmænd med marker i
nærheden af vandløb skal henvende sig til Naturstyrelsens lokale
miljøcentre, og bede Miljøcentrene redegøre for, hvilke
konsekvenser vandplanerne har for deres ejendom.

Ingen berørte landmænd kan regne med at blive personligt
orienteret. Men på trods af høringsfasen, så ligger det fast, at
Vandplanerne bliver sendt ind til EU Kommissionen inden nytår.
Miljøministeriet har dog igangsat en annoncering i de berørte
områder af landet.

Miljøministeriet lægger blandt andet til grund for ændringerne i
klassifikationen, at der har været brugt meget uens kriterier rundt
i landet, og at man er “blevet klogere på de enkelte vandløbs
reelle funktioner”. Altså, at nogle vandløb var udpeget som
naturlige, selv om de åbenlyst var kunstige eller stærkt
modificerede.

Der var dog også positive takter i de modificerede vandplaner. I
den oprindelige plan var der opgjort 28.000 kilometer vandløb i
Danmark – nu er det tal sat ned til 22.000 kilometer. Altså er 6000
kilometer små afvandingskanaler ikke længere klassificeret som
vandløb. På samme vis er der også sket en kraftig reduktion
af  kravet til åbning af rørlagte strækninger. Her skal 200
til 250 kilometer nu fritlægges, imod 900 kilometer i vandplanernes
oprindelige form. 

Kvælstofreduktionen – og forskelsbehandlingen –
fortsætter

ida

Miljøministeren kunne på pressekonferencen fredag også fortælle, at
Danmark fortsat går enegang i EU når det gælder reglerne for, hvor
meget kvælstof der må udledes fra landbruget.

De 9.000 tons kvælstof, eller 14 procent, der var lagt op til at
udledningen skulle reduceres med i den oprindelige vandplan, bliver
nu en realitet, og derefter får landbruget tommelskruerne på.

“Når Natur- og Landbrugs-kommissionen har fremlagt deres arbejde
vil regeringen komme med en yderligere kvælstofreduktion på minimum
10.000 tons,” sagde Ida Auken (SF) på pressemødet. 

Udover at forringe afvandingen fra landbruget, så kunne
Miljøministeren også fortælle, at 40.000 husstande, som i dag ikke
får renset deres spildevand, i de kommende seks år skal have
forbedret rensningen.

Af Jakob Tilma jti@baeredygtigtlandbrug.dk og Justinus
Johannesen jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen