Det betaler sig ikke at være klassens duks

De mange miljøindgreb har kostet arbejdspladser og været stærkt medvirkende til den store gældsætning i dansk landbrug.

Tidsler

Tre vandmiljøplaner, restriktive miljøregler,
pesticidafgifter. Alt sammen indgreb mod danske
fødevareproducenter, som kun har forringet konkurrenceevnen for
dansk landbrug. De mange miljøindgreb har kostet arbejdspladser og
været stærkt medvirkende til den store gældsætning i dansk
landbrug.

Har vi så fået en gevinst af de mange miljøinvesteringer? Kan vi
sælge vore produkter til en højere pris end fra markeder med mindre
miljøfokus? Har vi fået en fordel i forhold til for eksempel
EU’s-Vandrammedirektiv? Det er der intet, der tyder på. Den danske
miljølovgivning har været konkurrenceforvridende og omkostningsfuld
for danske fødevareproducenter. Danske landmænd og dermed danske
arbejdspladser har ydet, uden at få løn som fortjent.

Den rigtige strategi er at samordne miljøtiltag med vore
kolleger i EU. Det er samme miljø, vi omgiver os med og samme
markeder vi konkurrerer på. Vi har intet fået ud af dukserollen –
ud over ringe konkurrenceevne og stor gældsætning.

Hvad endnu værre er, vi bliver ikke fremadrettet honoreret for
den store indsats, der har været gjort gennem de sidste 25 år. Når
nu EU-støtten omlægges fra 2014, er der ingen goodwill gemt i
pakken fra EU. Danmark ser ud til at blive den store taber på den
del af EU’s landbrugsreform, der handler om hektarstøtte. Danske
landmænd ser ud til yderligere at miste 5 % af støtten frem mod
2020.

Har vi så fået et bedre vandmiljø ud af de store investeringer,
som landbruget har betalt ud af egen lomme? Det er der intet der
tyder på. Vandmiljøet er ikke blevet bedre nogen steder, af at
landbruget har halveret kvælstofbidraget til fjordene. Ikke et
eneste sted. Tværtimod tyder alt på at den mindre kvælstoftilførsel
har medvirket til mindre ålegræs, færre fisk og større problemer
med iltsvind.

Bæredygtigt Landbrug opfordrer den nye regering til at evaluere
de sidste 25 års miljøindsats. Hvad har virket og hvad virker ikke?
Det gælder om i fremtiden at koordinere miljøindsatsen med vore
nabolande. Det betaler sig ikke at være duks. Det får man kun
naboernes hovedrysten ud af.

Af Vagn Lundsteen vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.