Dansk landbrug skal have lige så gode muligheder som vore nabolande

Venstres folketingsmedlem i samarbejde med Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug: Lige vilkår for dansk landbrug

Af Jacob Jensen, folketingsmedlem for Venstre og Vagn
Lundsteen, direktør, Bæredygtigt Landbrug

Selv om det i dag kun er en lille del af befolkningen, der lever
direkte af landbrug, så er det stadig omkring 135.000 personer, der
er ansat i landbruget eller forarbejdningsvirksomhederne, svarende
til knapt 10 procent af de ansatte i hele den private sektor.

Dansk landbrug eksporterer for ca. 65 mia. kroner, hvilket er en
af de største enkeltposter i handelsbalancen. De der mener, at
landbruget ikke længere har den store betydning for Danmark, tager
tydeligvis fejl. Landbruget vil også i fremtiden have en stor
betydning for beskæftigelsen og handelsbalancen.

Omkring 60 procent af Danmarks areal er landbrugsjord, mod 76
procent i 1930. Ca. 600.000 hektar er siden da blevet inddraget til
bebyggelser, veje og naturarealer.

Dansk landbrug er et af de mest effektive landbrug i verden, i
forhold til anvendt mængde gødning og planteværn. I forhold til
produktionens størrelse, er danske landmænd blandt de mindst
miljøbelastende.

Dansk landbrug er deres rolle som naturforvaltere bevidste. Der
bliver plantet og etableret områder med biodiversitet, som aldrig
før. Naturen har det godt i Danmark. Altid kan blive bedre, men
alting har sin pris.

En forringelse af dansk landbrugs konkurrenceforhold vil få
store økonomiske konsekvenser for landbruget og dermed det danske
samfund. Derfor er vi af den opfattelse at yderligere miljøtiltag
videst muligt bør afstemmes med de øvrige EU-lande.

Der bør også ses på dansk landbrugs generelle
konkurrenceforhold. Dansk landbrug skal ikke have bedre
rammevilkår, end vore naboer, men de skal heller ikke være ringere.
Hvis vi i Danmark svækker landbrugets konkurrenceevne på et felt,
bør vi kompensere ved at forbedre betingelserne tilsvarende på et
andet. Ikke kun af hensyn til landbruget, men også af hensyn til de
mange arbejdspladser, de store eksportindtægter, og dermed
indtægtsgrundlaget til gavn for hele det danske samfund.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.