Formålsparagraf

Gennem en aktiv indsats med faglig og saglig argumentation, påpegning af urimeligheder og begrænsninger i produktionsforhold, at forbedre et bæredygtigt Dansk Landbrugs indtjening.

Målsætning

  1. Vi skal have afskaffet de økonomisk belastende dele af Grøn Vækst.
  2. Vi skal sikre os mod nye indgreb.
  3. Vi skal have afskaffet skatter og afgifter, der belaster erhvervet økonomi i forhold til vore konkurrenter.

Stærke visioner for landbruget

Foreningen for Bæredygtigt Landbrug vil være en stor og slagkraftig organisation som vil:

  • Bekæmpe byrderne i Grøn Vækst.
  • Arbejde for fjernelse af danske særafgifter og begrænsninger.
  • Kræve at samfundet selv løser sin del af forureningen.
  • Bekæmpe den uretfærdige særlovgivning.
  • Kæmpe for balanceregnskaber på ejendomsniveau.