Om BL

Bæredygtigt Landbrug er en forening bestående af ca. 4.000 konventionelle og økologiske landmænd.

Foreningens medlemmer mener landbruget kan bidrage til samfundet med 35.000 nye arbejdspladser frem mod 2020, men for at de kan blive skabt, kræver det politisk vilje til at ændre rammerne for produktionen. Bæredygtigt Landbrug går forrest i arbejdet med at skabe bedre rammevilkår for landbrugsfamilierne. 

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug blev stiftet den 1. februar 2010 ud fra en målsætning om at få afskaffet de økonomisk belastende dele af Grøn Vækst, sikre landbruget mod nye indgreb og få afskaffet skatter og afgifter, der belaster erhvervets økonomi i forhold til konkurrenterne i EU.

Definition af bæredygtighed
Definitionen af bæredygtighed har foreningen valgt ud fra den oprindelige erklæring fra Gro Harlem Brundtland i Brundtland-rapporten fra 1987.

I vores forening har vi taget udgangspunkt i den definition, som FN’s Verdenskommission for miljø og udvikling, med den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland i spidsen, kom frem til i deres rapport ’Our Common Future’ (bedre kendte som Brundtland-rapporten) i 1987:

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Bæredygtighed er også økonomisk bæredygtighed. Et bæredygtigt samfund er således et samfund med økonomisk overskud, som ikke nedslider mennesker og materiel, som har overskud både menneskeligt og økonomisk og som er på forkant med en situation, hvor verden i år 2030 har brug for 50 procent flere fødevarer end i dag. 

Gør en forskel
Bæredygtigt Landbrugs medlemmer dyrker ca. en million hektar af det opdyrkede areal i Danmark (inklusive græsarealer). I Danmark dyrkes der ca. 2,6 millioner hektar ud af et samlet areal på 4,3 millioner hektar. 

Igennem formidling af fakta og en kritisk tilgang til den danske implementering af EU-regler og regulering af landbrugserhvervet vil Bæredygtigt Landbrug styrke landbrugets position i Danmark. 

Vores medlemmer mener at

  • Dyrkningsrestriktionerne i "Grøn Vækst" er én stor misforståelse
  • Landbruget allerede overholder EU's nitrat- og vandrammedirektiv
  • Indsatsen målrettes der hvor den største effekt opnås bedst, hurtigst og billigst
  • Regeringen er ved at ødelægge økonomien i Dansk landbrug!
  • Dansk Landbrug skal kompenseres for hver krone som "Grøn Vækst" koster landbruget
  • Grøn Vækst vil udpine jorden og efterlade en fattig jord til vore efterkommere

Læs mere om formål, målsætning og visioner.