Responsum kunne have sparet landbruget for mange miljøkrav

Udgivet 28. november 2011 - kommentarer:

"Vi er mange der står spørgende, hvorfor Landbrugsraadet - det nuværende Landbrug og Fødevarer - i snart seks år ikke har gjort brug af konklusionerne i det responsum, som professor i miljøret Peter Pagh, Københavns Universitet udarbejdede efter bestilling for organisation i 2005."

OVERSVOEMMELSE500_200

"Vi er mange der står spørgende, hvorfor Landbrugsraadet - det nuværende Landbrug og Fødevarer - i snart seks år ikke har gjort brug af konklusionerne i det responsum, som professor i miljøret Peter Pagh, Københavns Universitet udarbejdede efter bestilling for organisation i 2005."

Det siger minkavler, Peter Ugilt Hansen, Volstrup, som tilføjer, at de mange argumentationer i responsumet fra Peter Pagh, kunne have sparet landbruget for mange af de miljøkrav og stramninger, erhvervet er er blevet påduttet af politikerne i de seneste år.

Til Effektivt Landbrug siger Peter Pagh, at juridisk set er hans responsum en rygende pistol.

"Men jeg står fast ved alle mine analyser. Hvordan mine konklusioner bruges, blander jeg mig ikke i, siger Peter Pagh".

Svindel og magtmisbrug

I sit responsum til Landbrugsraadet understreger Peter Pagh, at der i den periode, responsummet omhandler, kan føres bevis for, at der sket direkte svindel og magtmisbrug fra Miljøministeriets side.

"I mange tilfælde er ministeriet kommet med forkerte oplysninger til Folketinget og EU-Kommissionen. Det kan jeg bevise, siger Peter Pagh.

Intet lovgrundlag

Peter Pagh understreger, at der i en årrække har siddet en eller flere embedsfolk i Miljøministeriet eller ministeriets styrelser, som har udpeget naturområder og opdelt vandløbene i forskellige naturklasser, som det har passet dem.

Men embedsværket har intet lovgrundlag haft for at gøre, som man har gjort, siger Peter Pagh.

"Det der har foregået har været den almindelige procedure, og som efter min mening fortsat er praksis i Miljøministeriet, er hinsides al normal juridisk praksis og illustrerer en helt vanvittig praksis i ministeriet, siger Peter Pagh."

"Det er heller ingen hemmelighed, at embedsværket kører fuldstændig friløb, og det har ikke ændret sig, selvom ministrene er blevet udskiftet gennem de mange år, siger Peter Pagh"

Af Justinus Johannesen, journalist jujo@baeredygtigtlandbrug.dk