Bæredygtig vækst - med tanke på vore efterkommere

Udgivet 1. marts 2013 - kommentarer:
Bæredygtig vækst - med tanke på vore efterkommere

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug afholder konferencen ’Bæredygtig vækst – med tanke på vore efterkommere’ i Fællessalen på Christiansborg torsdag d. 21. marts 2013 kl. 10 – 15.

Hvad er bæredygtighed? Nogle forbinder det med økologi, andre med "grønne" arbejdspladser.  I alt sin enkelthed handler bæredygtighed om at efterlade en jord mindst lige så god, som den vi overtog. Det vil sige ressourcestyring, vedligeholdelse af natur, fauna, flora og jord. Genanvendelse af energi og affald.

Men bæredygtighed er også økonomisk bæredygtighed. At der er økonomisk overskud ved produktionen.

Billede af konferenceprogram

Hvad er bæredygtighed?

Et bæredygtigt samfund er således et samfund med økonomisk overskud, som ikke nedslider mennesker og materiel, som har overskud, både menneskeligt og økonomisk, til at tage sig af gamle og svage, og som er på forkant med en situation, hvor verden i år 2030 har brug for 50 procent flere fødevarer end i dag.

Konferencens tema er bæredygtig vækst, og som åbning på konferencen vil Senior Information Officer, Nordic Countries, UN Food and Agriculture Organisation (FAO), Jakob Lundberg fra Sverige fortælle om de udfordringer verden står over for på fødevareområdet de kommende år.                                
Bæredygtigt Landbrug ønsker med konferencen at skabe en objektiv debat om begrebet bæredygtighed uden anvendelse af floskler og fordomme, fortæller direktør i Bæredygtigt Landbrug Vagn Lundsteen.
 

 Verden efterspørger fødevarer

"Alt imens verden plages af mangel på fødevarer, har vi i Danmark valgt at lægge så skrappe restriktioner på landbruget, så et areal på imellem én til tre gange Bornholms størrelse tages ud af dyrkning, og det selvom FN har erklæret, at fødevareproduktionen i verden i den grad er under pres. Ifølge FN-rapporten 'RESILIENT PEOPLE RESILIENT PLANET - A Future Worth Choosing' vil der allerede i 2030 være brug for mindst 50 procent mere mad i verden, 45 procent mere energi og 30 procent mere rent vand, end tilfældet var i 2012," siger Vagn Lundsteen.

Vagn Maj 2012

Vagn Lundsteen har svært ved at se logikken i, at man i Danmark vil ekstensivere landbruget, når der hver dag fældes store mængder regnskov for at skabe grobund for en opretholdelse af den globale madefterspørgsel.

"Klimaet og jordforholdene i Danmark er utroligt gode til produktion af fødevarer, hvilket betyder, at den velplejede danske landbrugsjord kan producere et stort udbytte på et forholdsvis lille areal. Verden skriger på mad, og danske landmænd er eksperter i at producere den, så hvorfor ikke lade os gøre det," spørger Vagn Lundsteen retorisk.

Bæredygtigt Landbrug afholder konferencen 'Bæredygtig vækst - med tanke på vore efterkommere' i samarbejde med Liberal Alliance. Følgende har takket ja til at tale i Fællessalen på Christiansborg den 21. marts: Mette Bock (LA), Jakob Lundberg (FAO), Jesper Bo Jensen (Fremforsk), professor Troels Troelsen, CBS, Poul Erik Jørgensen (vicedirektør i Nykredit og finansrådsmedlem af følgegruppen Natur- og Landbrugskommissionen), Vagn Lundsteen (Bæredygtigt Landbrug), Lars Mose fællestillidsmand Danish Crown,  Bente Andersen (selvstændig planteavlskonsulent), EU-parlamentsmedlem Jens Rohde (V) og Flemming Fuglede Jørgensen (Bæredygtigt Landbrug). Mødeleder bliver Claus Fahrendorff (DR).

Klik her for at hente FN-rapporten: 'RESILIENT PEOPLE RESILIENT PLANET - A Future Worth Choosing'

Af JTI & LSB