100 maalestationer

Bæredygtigt Landbrug: Flere målinger vil give et mere reelt billede af landbrugets miljøpåvirkning

26.11.2015

Bæredygtigt Landbrug har længe krævet flere målinger af udledningen af næringsstoffer fra markerne, og foreningen hilser miljø- og fødevareministerens annocering af 100 nye målestationer velkommen.

(læs mere)

Hvorfor er DN ligeglade med spildevand?

24.11.2015

Hvorfor er DN ligeglade med spildevand

Hvert år udledes enorme mængder urenset spildevand fra renseanlæg til danske vandløb, søer og farvande til stor skade for miljøet. Det offentlige gør ikke noget ved problemet, og hos Danmarks Naturfredningsforening vil man ikke være med til at råbe politikerne op.

(læs mere)

Snydesoftware - også i Miljøministeriet

24.11.2015

Snydesoftware

Ordet snydesoftware er gledet ind i det danske sprog som et udtryk for fusk, fifleri eller direkte svindel. Agtværdige firmaer, organisationer eller andre autoriteter laver pludselig noget, man ikke troede muligt.

(læs mere)

Vækstpakke giver udsigt til bedre forhold for landbruget

23.11.2015

vaekstpakke

Regeringen har mandag den 23. november fremlagt et vækstudspil under titlen “Vækst og udvikling i hele Danmark”, som skal være med til at sikre udviklingen i landdistrikterne.

(læs mere)

Nyt vandløbskommissorium varsler nye tider for afvandingen af Danmark

20.11.2015

Kommissorium

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nedsætter nu en ekspertgruppe til at se på forholdene i de danske vandløb. I kommissoriet bliver det slået fast, at en effektiv afvanding skal sikre vandspejlsforhold under drænniveau, ligesom der skal tages højde for stigende vandmængder i vandløbene som følge af klimaforandringer. Hos Bæredygtigt Landbrug ser man frem til, at ekspertgruppen allerede i marts præsenterer nye retningslinjer for vandløbsvedligeholdelsen i danske vandløb.

(læs mere)

Se alle nyheder her ...